Orální sex je příjemné zpestření i riziko 

Novinky.cz, 18.8. 2018 

 

Případ to byl opravdu bláznivý. Špičkový německý chirurg z kliniky nedaleko od Magdeburgu si sháněl sexuální partnerky na internetu. To, že po nich požadoval orální sex, by nemuselo být nic divného. Partnerky s tím souhlasily, takže se vše zdálo v pořádku. Jenže nebylo. 

Chirurg si totiž před sexuálními hrátkami posypal pohlavní úd kokainem. Naposledy to však udělal tak důkladně, že se žena, která mu poskytla orální sex, touto drogou předávkovala. A na následky předávkování zemřela krátce poté, co ji záchranka přivezla do nemocnice.

Pozdější vyšetřování ukázalo, že nebyla první, které bylo zle po této riskantní praktice s panem doktorem. Ostatní ženy však měly štěstí, přežily ji. Plastický chirurg se v současné době léčí z drogové závislosti. Popisovaná sexuální praktika byla totiž její součástí.

Orální sex jistě není nic nového. Praktikovali ho lidé už ve starověkých civilizacích, včetně Egypta. Dnes je podle všeho populárnější mezi mladou a střední generací než tou starší. Podle sociologických výzkumů se téměř 70 % obyvatel ČR dotkne ústy genitálu alespoň občas. Není však jen zdrojem sexuálních požitků, ale i rizik.

Pohlavní choroby hrozí stejně jako při klasickém sexu
Řada lidí si například myslí, že se díky orálnímu sexu nemůžou nakazit některou z pohlavních chorob. Bohužel můžou. Standardní pohlavní infekce, jako jsou třeba kapavka, syfilis nebo chlamydie, se při této praktice přenesou docela snadno.

Nákaza hrozí i v případě smrtícího AIDS. Zvlášť když člověka trápí zánět a krvácení dásní. Někteří jedinci si myslí, že stačí, když si po této praktice vypláchnou ústa nějakou dezinfekcí, třeba peroxidem vodíku nebo přírodním olejem tea tree. Bohužel to nepředstavuje dostatečně účinnou ochranu proti zmíněným nákazám.

Výrobci kondomů a dalších sexuálních pomůcek se v minulosti snažili vyvinout produkty, které by udělaly i z orálního sexu bezpečnou záležitost. Jedním z těchto zlepšováků byla například tenká latexová blána, která ženě pokryla zevní genitál. Ale v praxi neměla téměř žádný úspěch.

Trochu lépe dopadly speciální prezervativy s lubrikační tekutinou údajně příjemné chuti. Ale ani ty se nedočkaly nějakého masového ohlasu nebo snad úspěchu. Příčina je zjevná. Tyto bariéry ochuzují kontakt mezi sliznicemi úst a genitálu, který bývá lidem příjemný díky určité intenzitě a bezprostřednosti.

Tím spíš je ale důležité, abychom si pro tento druh hrátek vybrali vhodného partnera. Může to znít komicky, ale člověka, kterému olizujeme genitál, bychom měli velmi dobře znát. Pro orální praktiky platí stejná pravidla jako pro každý jiný druh nechráněného sexu: nemůžeme ho provozovat bezpečně s anonymními nebo náhodnými partnery. Natož pak se sexuálními pracovníky a pracovnicemi.

Jednou z možných nákaz je také infikování virem HPV. Ten nejen zvyšuje riziko rakoviny děložního čípku u žen, ale podle odborníků je také příčinou stoupajícího počtu zhoubných nádorů jazyka, hrtanu, úst, prostě hlavy a krku. A to u lidí relativně mladých. I proto navrhují, aby se proti HPV viru nechali očkovat dívky i chlapci.

Zdroj rozkoše i hádek
Orální sex může nepochybně obohatit sexuální život partnerů a přispět třeba k tomu, aby ženy měly častěji orgasmus. Dráždění klitorisu ústy je určitě velmi účinnou technikou. Stejně jako podobná stimulace žaludu na penisu. Tyto praktiky však nemusejí být jenom zdrojem rozkoše, ale i hádek. Ne každému člověku je příjemná představa, že se bude dotýkat ústy genitálu partnera. Asi desetina lidí se orálnímu sexu programově vyhýbá.

Nejméně další čtvrtina populace nemá k orálnímu sexu příliš pozitivní vztah. Není jim prostě příjemné to, že musí líbat nebo olizovat intimní orgány svých partnerů. Může jim také vadit jejich pach a chuť. V době zamilovanosti dokážou své negativní pocity přemoci, ale to neznamená, že to budou chtít dělat pořád, po celou dobu vztahu.
Navíc i v tomto případě platí, že partnera nebo partnerku nelze k ničemu nutit proti jeho vůli, tím méně násilím, vydíráním nebo uplácením. To je stejné jako u jiných intimních praktik.

Dráždění pohlavních orgánů ústy bývá obvykle příjemným zpestřením sexuálních hrátek a jejich doplňkem. Někdy se stane součástí předehry, jindy třeba praktickým způsobem, jak přivést ženu k orgasmu, když muž již vyvrcholil a nedokáže hned dosáhnout další erekce. Ale určitě není technikou nepostradatelnou. A pokud k ní partnera dotlačíme, i když se mu nechce, může se cítit ponížený. To není situace, která by přispívala ke zdravému sexuálnímu životu. Když se opakuje, hrozí vážnými konflikty a narušením intimního soužití.

Jako soudní znalec posuzuji také případy, kdy sexuální agresoři přinutí k orálnímu sexu ženy, ale někdy i muže. V těchto případech nejde obvykle jen o sex, ale možná ještě víc o demonstraci fyzické síly nebo sociální převahy.

Častěji k něčemu podobnému dochází ve vězení. A to jak u mužů, tak u žen. Silnější jedinci si tento druh sexu vynucují na těch slabších. Není to obvykle projev homosexuality ani bisexuality. Je to spíš náhradní sexuální aktivita a hlavně způsob, jak druhému člověkovi jasně demonstrovat svou dominanci.

Nejslavnější orální sex
Asi nejslavnějším případem orálního sexu v historii se stala aféra amerického prezidenta Billa Clintona a stážistky Moniky Lewinské, takzvaná Monicagate. K praktice došlo přímo v Bílém domě.

Prezidenta proslavilo tvrzení, které pronesl během vyšetřování skandálu a na kterém právníci postavili jeho obhajobu: orální sex není pohlavním stykem.

Zajímavé je, že tato nelogická obrana ochránila prezidenta před impeachmentem, tedy před ústavní žalobou, jejímž smyslem bylo zbavit voleného funkcionáře, který se dopustil závažného deliktu, jeho funkce.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.