Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Sexuologický ústav 1. LF UK Praha a VFN Praha 2
Nemocnice Tábor

Kancelář Tábor: Jeronýmova 1894, 390 02 Tábor
Telefon, fax: +420 602 431 953
E-mail: jaroslav@zverina.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.