Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Adresa:
Sexuologický ústav
Ke Karlovu 460/11
120 00  Praha 2
Česká republika

Herzův dům, 1. patro bez výtahu

Na mapě >>>

Telefon:   
22496 5245 (sekretariát)
22496 5247 (informace a objednávání)

Fax: 22496 5247, 22496 5245

E-mail:  sexuol@lf1.cuni.cz

WWW: www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/sexuologicky-ustav/

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.