Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Adresa:
Sexuologický ústav
Apolinářská 4
128 08 PRAHA 2
Česká republika

Telefon:  +420 224968231, +420 22496823
Fax:  +420 224968233
E-mail:  sexuol@lf1.cuni.cz

WWW: www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/sexuologicky-ustav/

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.