Židé v Táboře

Ve středu 26. ledna 2011, v předvečer Dne památky obětí holocaustu se v kostele sv. Jakuba v Táboře  uskutečnilo hudebně literární pásmo, spojené s představením knihy „Židé v Táboře“.

Ve středu 26. ledna 2011, v předvečer Dne památky obětí holocaustu se v kostele sv. Jakuba v Táboře  uskutečnilo hudebně literární pásmo, spojené s představením knihy „Židé v Táboře“. | Jaroslav ZvěřinaLudmila a Eva Peřinovy představily ukázky z hudebních a literárních děl židovských autorů, která měla přímý vztah k tragickému osudu autorů těchto uměleckých děl v terezínském ghettu, nebo v koncentračních táborech.

Knížku „Židé v Táboře“ editovala a napsala paní Hana Jančíková, předsedkyně občanského sdružení HADASA, které připomíná tragický osud židovské komunity ve městě. Vydatně k napsání publikace přispěl ředitel Husitského muzea v Táboře pan Mgr.Smrčka, který  pořídil také některé z četných fotografií. J.Zvěřina napsal ke knížce krátkou předmluvu. Vydání knihy umožnily především grantové finanční podpory města Tábor a  Jihočeského kraje.  Na titulní straně publikace si čtenáři připomenou krásnou stavbu táborské synagogy, která byla zcela neuváženě komunistickou správou města stržena.

Není sporu o tom, že holocaust byl smrtelným hříchem německého národního socialismu. Jednalo se o hrůznou tragedii, která je dnešním pohledem zcela nepochopitelná. Pokusil jsem se v krátkém projevu zdůraznit, že každá etnická a náboženská nenávist začíná plíživě a nenápadně. Je naší odpovědností vychovávat mladé generace k toleranci a ohleduplnosti. Měli bychom také mít rádi stát Izrael, protože v epoše muslimského džihádismu je prakticky jedinou demokratickou oázou v oblasti Středního východu. Velmi oceňuji, že knížka nehovoří jen o tragickém vyhlazování židovských občanů Tábora. Zabývá se především jejich přínosem k hospodářského, sociálnímu a kulturnímu životu obce.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.