XXV. Bohnické sexuologické dny 21. - 22.2.2013

V průběhu tradiční sexuologické konference v Praze převzal doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. dvě medaile za dlouholeté pracovní výsledky u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Byla to:

Heverochova medaile udělená výborem Psychiatrické společnosti ČLS za dlouholetou práci ve prospěch psychiatrie.

a

Medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy o rozvoj a propagaci lékařských věd.

 

Heverochova medaile udělená Jaroslavu Zvěřinovi výborem Psychiatrické společnosti ČLS za dlouholetou práci ve prospěch psychiatrie. | Jaroslav Zvěřina

Medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně udělená Jaroslavu Zvěřinovi za zásluhy o rozvoj a propagaci lékařských věd. | Jaroslav Zvěřina


Medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně udělená Jaroslavu Zvěřinovi za zásluhy o rozvoj a propagaci lékařských věd. | Jaroslav Zvěřina

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.