Medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně udělená Jaroslavu Zvěřinovi za zásluhy o rozvoj a propagaci lékařských věd.

Zpět

Medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně udělená Jaroslavu Zvěřinovi za zásluhy o rozvoj a propagaci lékařských věd.