Tanec jako způsob intimního namlouvání

Novinky.cz, 2. 7. 2016

Co svět světem stojí, lidé tancují. Někteří rádi, jiní neradi. Těch, které to baví, je podstatná většina. Ženy tancují mnohem raději než muži a dobří tanečníci pro ně bývají atraktivní. I proto nasbírají více známostí než taneční nemotorové.   

Tancování bývá poměrně častou příležitostí, jak navázat partnerský vztah. Lidé si při tanci ověří pohybové i společenské kvality partnera. Zkušené gardedámy však varují slečny na plesech, aby se nepouštěly do známosti s dobrým tanečníkem. Takový muž prý znamená problémy.

Dobří tanečníci nepřitahují ženy jenom svým sex-appealem. Vysílají i další signály. Třeba o tom, že se úspěšný muž dovede postarat o sebe i o partnerku. Dokáže ji vést, být k ní ohleduplný a díky smyslu pro rytmus umí sladit jejich pohyby v jakémsi souznění.

Taneční schopnosti neznamenají pro muže tolik, co pro ženy. Když si pánové mají vybrat mezi sexbombou, které to moc nejde, a nadprůměrně schopnou, ale méně atraktivní tanečnicí, volí většinou sexbombu.

Tanec je samozřejmě příležitostí k předvádění tělesných kvalit. Sexuálně přitažlivými partiemi jsou v tomto případě boky, pánev a zadek. Ukázkově to demonstruje komerční tanec u tyče nebo tanec se striptýzem. Konzumenty této show s výrazným erotickým nábojem jsou hlavně muži. Tančí pro ně obvykle ženy, mladí mužové spíš výjimečně.

Výrazný zájem o tanec mají homosexuálně orientovaní jedinci. Vybírají si své partnery právě podle toho, jak dovedou tancovat. Připomíná to vkus žen.

Tanec je příležitost k intimnímu kontaktu
Když různí autoři testovali, které mužské vlastnosti jsou pro ženy důležité při výběru partnerů, skončily taneční dovednosti až někde za desátou pozicí. Podstatnější je schopnost postarat se o sebe i o druhé, tělesná kondice a samozřejmě dobrý příjem.

Společenský tanec je nepochybně důležitý pro namlouvání. Představuje příležitost, jak se pár může ocitnout v intimním kontaktu. Partneři mají šanci se dotýkat a sledovat reakce toho druhého. Také můžou vnímat svou intimní tělesnou vůni.

Vůně muže hraje při hodnocení erotických preferencí až překvapivě významnou roli.

Pokud jde o čich, byla příroda neobyčejně štědrá k ženám, a naopak velmi skoupá k mužům. Ti při své čichové tuposti vezmou za vděk téměř jakýmkoli parfémem. Naopak ženy jsou daleko vybíravější. Navíc tělesná vůně partnera je pro ně důležitým signálem.

Zpocený tanečník bývá ideálním objektem, na kterém mohou zjistit, jestli jim voní, nebo ne. Ženy sice uvádějí v různých dotazníkových průzkumech, že to většinou nepovažují za důležité. Když však podstoupí testy čichových preferencí, ukáže se, že vůně muže hraje při hodnocení erotických preferencí až překvapivě významnou roli. Spousta žen si svého partnera zkrátka vyčichá.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.