Orální sex může být nebezpečný! 

Blesk.cz, 9. 6. 2013

Je opravdu orální sex tak nebezpečný, jak tvrdí Michael Douglas? Přední český sexuolog Jaroslav Zvěřina bohužel říká, že ano. A velmi rizikové je i líbání. 

Je orální sex bezpečný?

„Nechráněný orální sex je intimním kontaktem, který může přenést většinu pohlavně přenosných patogenů. V tomto směru je nebezpečný jako klasická soulož."

Jaké nemoci se takto mohou přenést?

„Od žloutenek a HPV viru neboli lidského papilomaviru až po kapavku či syfilidu."

A vzniká z orálního sexu rakovina?

„Z orálního sexu rakovina nevznikne, ale může se tak přenést nákaza HPV do sliznic úst a přilehlých dutin. Tato infekce může být celé roky skrytá a projevit se rozvojem rakovinného bujení posléze. Netýká se to přitom jen rozvoje některých karcinomů úst a hltanu či hrtanu, ale také opačného konce trávicí trubice - konečníku."

Jak se můžeme chránit?

„Nechráněný orální sex neprovozujeme s rizikovými partnery a partnerkami. Doporučit lze i očkování, což někteří experti radí nejen dívkám, ale také chlapcům."

Kdy můžeme onemocnět po nakažení virem HPV?

„Je známa latence trvající i desítky let. S podobným zpožděním se může rozvinout HIV infekce. Na druhé straně kapavka, syfilis a některé žloutenky se rozvíjejí během dní či týdnů."

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.