Charizmatický lékař Plzák ovlivnil celé generace

MF DNES, 15.11.2010

S úctou a obdivem vzpomínám na Miroslava Plzáka, jak jsem jej poznal na vrcholu jeho kariéry. Patřil v té době k nejznámějším českým psychiatrům. Pro své pacienty byl obrovskou autoritou. Poznal jsem jen málo psychiatrů, které tolik pacientů a pacientek doslova zbožňovalo. Nebylo divu, Miroslav Plzák byl lékař s obrovským charizmatem, odborně, ale zejména lidsky svému okolí dokonale imponoval. Poslední roky byl trápen vleklým onemocněním. Přes četné zdravotní problémy neztrácel dlouho nic ze své schopnosti přednášet, publikovat a debatovat s lidmi. Když se chopil mikrofonu, zřetelně ožil a svými bonmoty spolehlivě zaujal publikum. Byl v něm velký kus baviče a showmana.

Miroslav Plzák pracoval v letech 1954-1989 na „své“ psychiatrické klinice. Věnoval se klinice i vědeckému výzkumu depresivních stavů a prevenci sebevražednosti. Přednášel studentům a věnoval se postgraduální výuce mladých lékařů. Patřil k zakladatelům telefonické Linky důvěry. Byl bohem nadaným psychoterapeutem, který svým pacientům a pacientkám nejen imponoval, ale byl jim také životním průvodcem a poradcem s vynikající empatií.

Miroslav Plzák patří k zakladatelským osobnostem české nauky o manželských a partnerských problémech, „matrimoniologie“. Byl dlouholetým spolupracovníkem pražské manželské a předmanželské poradny. Jeho publikace na téma partnerských a manželských vztahů jsou psány svěžím a literárně hodnotným jazykem. Mnohá jeho rčení zlidověla. Někdy také výroky, které klasik nikdy nepronesl, jako třeba „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ ve vztahu k nevěře. K těm spolehlivě Plzákovým výrokům patří kupříkladu tento: „Stav zamilovanosti nerozhoduje o tom, jak láska dopadne. Dokonce bych řekl, čím víc a bezhlavě se zpočátku milujete, tím více ohrožen je její konec.“

Nebo Plzákova „tři S“: „Pokud se vám po partnerovi STÝSKÁ, máte SOUCIT s jeho trápením, máte STRACH, aby se mu nic nestalo, tak ho máte rádi.“ Právě přes studium partnerských problémů se Plzák dostal k poradenství v intimních problémech. Stal se tak vynikajícím znalcem sexuálních problémů heterosexuálních dvojic.
Miroslav Plzák byl typickým extrovertem, výtečným společníkem a každým coulem gentlemanem. Měl obrovské vrozené charizma, kterým dokonale oslňoval ve společnosti nejen dámy. Oblíbené byly jeho přednášky pro mediky a také přednášky na odborných lékařských a psychologických fórech. Psal samozřejmě knihy, které zná několik generací. Svéráznou etapou v životě Miroslava Plzáka byla spolupráce s českými filmaři, dramatiky a literáty. Působil jako dramatik, scenárista, poradce a příležitostný herec v některých filmech, spolupracoval s Divadlem Semafor. Napsal několik divadelních her.

Literát, bohém, showman

Lékař, vědec, literát a bohém Miroslav Plzák byl ve svém osobním životě skromný a stálý. Jeho druhé manželství trvalo desítky let. Bylo poznamenáno jen těžkým traumatem spojeným s tragickou smrtí dospívajícího syna. Po řadu let Miroslav Plzák trpěl vleklým onemocněním, které mu omezovalo pohyblivost.
Zůstával však neobyčejně duševně svěží a autorsky plodný. Patřil k velkým osobnostem, jejichž ztrátu nelze beze zbytku nahradit. Miroslav Plzák nepochybně ovlivnil postoje a hodnotové žebříčky několika českých a československých generací. Bude proto chybět nejen těm z nás, kteří jsme jej osobně poznali.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.