Závislí můžeme být i na sexu

novinky.cz, 20.9.2014

Člověk dokáže být závislý na alkoholu, tvrdých drogách a hracích automatech nebo sázení všeho druhu. Ale třeba také na adrenalinových sportech nebo na sexu. V tomto případě trpí palčivou touhou po pohlavním styku, což ho často vede k promiskuitě. Díky orgasmu zažije euforii a chvilkové uvolnění.

To můžeme přirovnat k účinkům alkoholu nebo jiné drogy. Ale „sexoholici“ znají i stavy jakési duševní kocoviny. Často je trápí pocity viny a deprese, které v nich následně vzbuzují apatii.

Věda dnes umí zachytit a zanalyzovat, co se děje v mozku všech závislých na úrovni neurotransmiterů, tedy přenašečů mozkových vzruchů. Při rozvoji jejich poruchy se uplatňují dva mechanismy: pozitivního a negativního podmiňování. První vyvolává kladné až extatické emoce, podobné těm, které v lidech spouští konzumace drogy nebo jiné návykové chování. Druhý se projevuje úzkostí, nervozitou a depresí. Ty se postižených zmocní obvykle tehdy, když se nemohou dostat k objektu své závislosti.

Co se jim odehrává v duši, vidíme na zamilovaných. U člověka, který je s milovanou bytostí nebo s ní má dokonce sex, by psycholog našel vysokou úroveň pozitivního podmiňování.

V čem se láska podstatně liší od patologické závislosti?
Zejména mírou návyku.

Naopak hladinu toho negativního snadno vyžene vzhůru pouhý fakt, že jeho láska není nablízku. Propadá nervozitě, depresím a silnému toužení. Zamilovaní lidé neustále oscilují mezi extází a stresem z těžko zvladatelné touhy.

Tento stav se podobá patologickým závislostem, ale na rozdíl od nich je přirozený. Prakticky každý zdravý dospělý člověk ho prodělal, ať už to dopadlo jakkoliv. Tato silná a zdravá emoce je dočasná. Intenzivní zamilovanost trvá měsíce, někdy i roky. Většinou však slábne a zaniká, aniž by dotyčný potřeboval nějakou léčbu a odvykání.

V čem se láska podstatně liší od patologické závislosti? Zejména mírou návyku. Fyziologický mechanismus způsobuje, že stále stejný podnět vnímá postižený člověk méně a méně. To ho nutí zvyšovat dávku. Alkoholu, drogy, vsazených peněz a tak dál. Právě tato patologická návykovost způsobuje závislým největší problémy.

Poměrně neškodným typem závislosti je přehnaná konzumace pornografie.

Specifickými formami závislosti jsou některé sexuální deviace. Třeba fetišisté se neobejdou bez svých oblíbených předmětů a praktik. Jejich aktivity však bývají autoerotické a zcela intimní. Horší to je, když se do stavu závislosti dostane deviant s agresivními nebo pedofilními sklony. Většinou ho čeká konflikt se zákonem.

Poměrně neškodným typem závislosti je přehnaná konzumace pornografie. V současné době především z internetu a vůbec z audiovizuálních médií. Opravdu závislí ji často dávají přednost i před partnerským sexem, ale také před pracovními a dalšími povinnostmi. Podléhají jí prakticky jen muži. Tento problém však sexuologové dokážou docela dobře ovlivnit kombinací psychoterapie a medikamentů.

Propadnout jiným typům internetové závislosti na sexu nemusí výhradně jen pánové. V poslední době se opakovaně setkáváme s ženami, které prostřednictvím sociálních sítí na internetu vedou erotické komunikace s muži a při tom masturbují.

Jaroslav Zvěřina, Právo

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.