Jak dítě změní sex rodičů  

Novinky.cz, 22. 4. 2017

Pokud žena žije s partnerem, kterého miluje, a nemají zatím rodinu, vyhřívá se muž na pozici její jedničky. Jakmile se narodí první nebo druhé dítě, následuje jeho sešup na pozici dvojky a potom i trojky. Je to logické. Matka soustředí hlavní pozornost a energii na své potomky. Nová situace znamená změnu i pro intimní život partnerů.

Porod stejně jako šestinedělí odčerpají mamince hodně psychických a fyzických sil. Dost energie ji stojí i další péče o kojence. A tak na mazlení s manželem zbývá podstatně méně času, sil a logicky i chuti.

Relativní výhodou kojence nebo batolete bývá to, že většinou hodně spí, a proto nemusí nijak zásadně narušovat milování svých rodičů. Ať už večer, nebo třeba po obědě. Při něm by si ženy měly dát pozor na jednu věc. Řada z nich si myslí, že nemohou otěhotnět, dokud kojí. Bohužel to tak není. Kojení sice snižuje pravděpodobnost oplodnění, ale spolehlivá antikoncepce rozhodně vypadá jinak. O ní by žena měla mluvit se svým gynekologem ještě předtím, než ukončí šestinedělí. Nebývá totiž právě ideální, pokud přijde do jiného stavu příliš brzy po předcházejícím porodu.

S batolaty je to složitější
Jakmile batolata začnou brát rozum a mluvit, je to s intimním sexuálním životem složitější. Dítě, které chodí, mluví a nemá starší sourozence ani kamarády, je přirozeně zvědavé a společenské. Neustále vyžaduje pozornost rodičů. V tomhle období bývá pro partnery těžší najít si pro sebe chvilku soukromí. Zvlášť pokud jsou večer hodně unavení z toho, jaký výkon museli podat během dne.

Pokud dítě vyruší manžele při sexuálních praktikách, řada žen to dost prožívá. Mají strach, aby to na dítěti nezanechalo nějaké následky. Většinou se bojí zbytečně

Může se samozřejmě stát, že je dítě vyruší, nebo dokonce přistihne při souloži, případně při jiných sexuálních praktikách. Hodně lidí, zejména žen, to docela prožívá. Mají strach, aby to na dítěti nezanechalo nějaké následky. Myslím, že v naprosté většině případů se bojí zbytečně. Děti se s podobnými příhodami vyrovnávají poměrně snadno. V každém věku. Zvlášť když sami rodiče nezačnou vzniklou situaci zbytečně dramatizovat.

Jedné známé se přihodilo například to, že dítě, které se v noci vzbudilo, přišlo do jejich manželské ložnice zrovna ve chvíli, kdy ji muž orálně uspokojoval. Byli přitom sice přikrytí dekou, ale i kdyby nebyli, tak se nic dramatického neděje. Dítěti lze poměrně snadno vysvětlit, že se rodiče k sobě normálně tulí a pusinkují se všude po těle. Je to přirozený projev jejich lásky.

Rodiče to řeší různě
Většina partnerů řeší problém intimity tím, že počkají, až děti usnou. Jiným se osvědčilo pustit jim film nebo video. Další vyhlásí, že chtějí mít klid, a zamknou se v pokoji. Takhle to se svým mužem praktikovala jiná moje známá. Líčila mi pak, jak se za skleněnou výplní dveří jejich panelákové ložnice objevily dvě zvědavé hlavy, které se zřejmě snažily nakukovat i klíčovou dírkou. Brzy je to ale přestalo bavit a jediný, kdo stál vytrvale za dveřmi, byl pes.

Kamarádka jedné mé kolegyně, která žila se svým mužem a dvěma dcerami v garsonce s kuchyňským koutem, utíkala zase večer, když dcery usnuly, s manželem do koupelny. Milovali se ve vaně, na okraji vany, na zemi, zkrátka kde se dalo. Jednou dokonce promáčkli i víko na záchodové míse.

Stále však museli být potichu. To jí dělalo problém. Proto občas zůstali s manželem po ránu doma, a když holky odešly do školy, dopřáli si konečně sex na kuchyňské lince, nebo dokonce v posteli. Kamarádka pak mohla dát spontánní průchod svým emocím. Jenže ani tehdy se to neobešlo bez potíží. Soused, důchodce, který byl přes den doma, rozčileně bouchal holí do stěny.

Kdo má rád klid a soukromí, může dát děti o víkendu k rodičům a sex si pěkně pomalu, dlouze a několikrát užít. Aniž by si ho žena kazila tím, že bude odbíhat k pračce nebo k troubě.

Výborně to vyřešila jedna klientka. Domluvila se s kamarádkou, která bydlela kousek od ní. Ta jí pohlídala děti a půjčila byt. Stalo se pak z toho krásné a romantické milování jako za mlada, často i se svíčkami na vaně a se šampaňským.

Spát s dětmi v ložnici?
Rodiče někdy řeší problém, jestli má dítě spát s nimi, nebo ve svém pokoji. Na to se různí i názory odborníků. Mně osobně se nezdá ideální, aby spalo v izolaci ve vlastním pokoji, pokud nemá sourozence. Určitě mu prospěje, když s ním rodiče budou co nejčastěji mluvit a dotýkat se ho. Je to velmi důležité pro jeho zdravý psychický i tělesný rozvoj. Podobně jako třeba dostatek spánku.

Druhá věc je, když si začne vynucovat to, že chce spát společně s rodiči v jedné posteli, nejlépe mezi nimi. To by dospělí neměli dopustit. I kvůli tomu, že to může narušovat jejich intimní vztahy.

Pokud jde o manželskou intimitu, musíme si uvědomit jednu věc. Lidé nežili po celou svou historii v tak dobrých podmínkách, jaké má většina z nás dnes. Obvykle bydleli víc než skromně. Na malém prostoru se tísnilo hodně lidí. V jedné velké posteli spolu často spala celá rodina nebo víc jejích členů najednou. Zvlášť na vesnicích.

Nemůžeme přitom idealisticky předpokládat, že souložili jenom v přírodě nebo někde na seně. Už tehdy zřejmě platilo, že se při troše opatrnosti nakonec vždycky našla příležitost k rodičovskému milování.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.