Panenství jako byznys a umírající mýtus

Novinky.cz, 18. 6. 2016

Když Brazilka Catarina Miglioriniová vydražila na internetu své panenství za 780 000 dolarů, byl kolem toho poprask. Řada dalších dívek z různých koutů světa zkusila s různým úspěchem to samé. Někteří muži jsou ochotní za noc s pannou zaplatit vysoké částky. To se ale nedá říct o většině pánské populace v Evropě.  

Zdejší muže zajímají na ženách obvykle jiné věci než to, jestli už přišly o panenství, nebo ne. A prostěradlo zakrvácené po souloži během svatební noci by je dnes možná spíš znepokojilo, než aby v nich vzbudilo pocit triumfální radosti, že jejich partnerka poprvé souložila právě s nimi.

V některých zemích je však neporušená panenská blána stále symbolem panenské čistoty. Obvykle tam panuje zákaz intimních předmanželských styků. A panenství nevěsty ověřuje v lepším případě lékař, v horším porodní bába, kněz nebo šaman. Pro některé dívky je to velmi negativní, nebo dokonce traumatizující zážitek. Což ale obvykle nikdo neřeší. Pokud probíhá ve špatných hygienických podmínkách, hrozí při něm dokonce infekce.

Sexuální revoluce a rostoucí sebevědomí žen postavily panenství na roveň panictví u mladých mužů. Pomineme-li malé procento nábožensky motivovaných puritánů, má neporušená panenská blána pro moderní ženy význam zcela nepatrný.

Neporušenou nebo porušenou panenskou blánu rozhodně nelze považovat za důkaz toho, že dívka je, případně není pannou.

Tato tenká řasa, která obklopuje a někdy téměř uzavírá poševní vchod mladých dívek a žen, mívá různý tvar, ale také různou pevnost i pružnost. A k jejímu narušení může dojít i jinak než při pohlavním styku. Třeba při zavádění menstruačního tampónu, při masturbaci, při jízdě na koni, případně při různých druzích sportu nebo fyzických aktivit.

Ale funguje to i naopak. Řada žen má tuto blánu, které se odborně říká hymen, tak pružnou nebo uvolněnou, že k jejímu poškození nedojde ani při pohlavním styku. U některých dívek navíc není téměř patrná, jiné se dokonce narodí bez ní. Neporušenou nebo porušenou panenskou blánu tedy rozhodně nelze považovat za důkaz toho, že dívka je, případně není pannou.

Většina žen může během první soulože, kdy obvykle dochází k narušení blány, cítit drobnou bolest. Krvácení, které se objeví, bývá malé. Protože při prvním pohlavním styku ženy obvykle neprožívají nějaké mimořádné erotické zážitky, většinou snadno překonají tu trochu nepohody. Ztrátu panenství vnímají spíš jako psychologickou záležitost než nějaký zásadní tělesný problém.

Panenství jako problém

V sexuologické ordinaci se s panenstvím jako problémem setkáváme prakticky jen v případě nekonzumovaného partnerství. Tedy u párů, jež spolu nesouloží. Muž, který se bojí, aby partnerce nezpůsobil bolest a krvácení tím, že ji defloruje, se v těchto vztazích vyskytuje už jen jako rarita.

Poněkud častější jsou případy žen, které trpí vaginismem. Při této sexuální poruše dochází ke křečovitému stažení poševních svalů. Kvůli němu nemá penis šanci proniknout do pochvy. V těchto případech bývá nutné, aby panenskou blánu porušil chirurg. A vaginismus musí léčit odborník postupným uvolňováním poševních křečí.

Panny jsou v určitých zemích žádaným zbožím určeným pánům, kteří obvykle navštěvují prostitutky. Některé šikovné dámičky se prý dokážou prodat za nemalý peníz - a to dokonce i několikrát. Někdy s vydatnou pomocí šikovného plastického chirurga, který sešije porušenou panenskou blánu do téměř původního stavu.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.