Proč má partner menší zájem o sex 

Novinky.cz, 30. 1. 2016

U jednoho z partnerů klesne chuť na sex. To je nejčastější intimní problém u lidí, kteří žijí v páru. Víc se objevuje u žen, ale ani u mužů není ničím vzácným. Důvodů, proč k tomu dochází, existuje řada.

Ženy často uvádějí, že se u nich zájem o sex snížil po porodu prvního dítěte. Na určitou dobu je to přirozené, ale na delší období už ne. Paradoxně jednodušší může být situace, kdy je příčinou nějaká sexuální dysfunkce partnera. Sexuolog ví, co léčit, a obvykle má jasno i v tom, jak to udělat.

Jenže řada klientů, se kterými řeším tento problém ve své ordinaci, netrpí žádným jiným problémem než právě nízkým zájmem o sex. Pak je každá dobrá rada drahá.

Typickým příkladem může být třeba třicetiletá matka dvou dětí, která je dvanáct roků vdaná. Po prvním porodu začala ztrácet zájem o sexuální styky - jakoby bez příčiny. Přitom před narozením dítěte měli s manželem pohlavní styk nejméně třikrát týdně.

Orgasmu dosahovala při souloži jen někdy. Nezažívala však při styku bolesti nebo jiné nepříjemné tělesné pocity. Jen si od jisté doby připadala při milování jako nezúčastněná osoba, která dělá něco, co vlastně nechce.

Po souloži pak bývala smutná a cítila podivnou prázdnotu. Teď s manželem souloží jednou za měsíc až za dva. Tento stav trvá několik let. Podle všeho se stala obětí populární láskové ideologie. Některé ženy se totiž domnívají, že jediným správným motivem pro pohlavní styk může být pouze to, když jsou do svého partnera stále zamilované.

Jak je tomu u dlouhodobých vztahů
U dlouhodobých vztahů jde však o nereálnou a hlavně nebezpečnou představu. Manželství na ní může velmi snadno ztroskotat. Pokud partner nevykazuje takové vlastnosti, které by ho činily zcela nepřijatelným pro manželství, pak splnění manželských povinností není až tak pochybnou motivací pro sexuální styk.

Jeden z klasiků našeho oboru, Miroslav Plzák, navrhoval, aby se partneři dohodli na určitých dnech v týdnu nebo v měsíci, kdy budou pravidelně souložit. Někomu může připadat divné, že by sex měl připomínat jízdní řády vlaků. Ale v praxi to v naprosté většině případů dobře funguje.

Samozřejmě že je přínosné odjet občas někam pryč, na nějaké hezké místo a připomenout si milování z dob, kdy jsme spolu chodili. Ale je jasné, že to nemůže být pravidlo.

Podle dlouholetých zkušeností sexuologů by spolu měli souložit alespoň jednou za týden. Při delších intervalech jim hrozí zmíněné intimní odcizení.


Hlavním rizikem přehnaně romantického vztahu k sexu je to, že se partneři dostanou do situace, kdy pro ně začne být intimní kontakt nepříjemným zážitkem. Obnovit pak sexuální soužití na rozumné úrovni není snadné. Nezbývá než vybudovat tělesné kontakty znovu, prakticky od začátku. To je zdlouhavý a náročný proces.

Mnohem rozumnější mi připadá, když manželé nepřipustí, aby sexuální styky klesly pod určitou úroveň. Podle dlouholetých zkušeností sexuologů by spolu měli souložit alespoň jednou za týden. Při delších intervalech jim hrozí zmíněné intimní odcizení.

Jako u většiny sexuálních problémů bývá mnohem lepší jim předejít, než je pracně překonávat pomocí zdlouhavé terapie. To ale předpokládá jednu věc. Přijít za odborníkem hned, jak se potíže objeví. Ve hře totiž může být mnohem víc, než si dvojice zpočátku uvědomuje. Když to neklape v posteli, přestane to většinou brzy klapat i v dalších oblastech vzájemného soužití.

Sexuálně méně aktivní muž
V posledních letech se v ordinaci stále častěji setkávám s dvojicemi, kde začal být sexuálně méně aktivní muž. Pokud jeho sexuální dysfunkce vyplývá ze zdravotních potíží, není většinou tak těžké mu pomoci. Moderní medicína nabízí poměrně účinná řešení mužských sexuálních poruch, ať už se jedná o poruchy erekce, nebo o hormonální problémy, které vyvolávají sníženou sexuální touhu.

Složitější se jeví případy, kdy muži ztrácejí zájem o sex bez jasné příčiny. Manželky je pak často podezírají z nevěry. Jenže promiskuitní proutníci většinou zvládnou uspokojit jak manželku, tak milenku.

Skutečnou příčinou minimálního zájmu mužů o sex může být třeba to, že jsou gayové, sexuální devianti nebo transsexuálové. Ti všichni navíc jen velmi neradi přiznávají svou sexuální orientaci. Když je manželka dotlačí až k nám do ordinace, není to zrovna jednoduchá a optimistická situace. Jen zřídkakdy najdeme racionální východisko.

Lepší šanci na funkční řešení nabízejí sexuální deviace méně osudové povahy. Několikrát jsem se setkal s manželskými páry, které obnovily své intimní styky, když se muž svěřil své ženě se svými fetišistickými zájmy, ať už se týkaly oblečení, bot, nebo třeba neagresivního sadomasochismu. Tyto praktiky se mohou stát při troše dobré vůle součástí jejich intimních her.

I tady platí zásada přijít radši dřív než později, dokud se na obou stranách nenahromadí emoce. Pak je všechno mnohem složitější.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.