Nakazili se při sexu

Novinky.cz, 23. 9. 2017

Počet pohlavních chorob stoupá v posledních letech alarmujícím způsobem. Stačí se podívat do statistik. Například virem HIV se od roku 1985 infikovalo v ČR 3041 lidí. Ale jen za posledních pět let se počet nakažených zvýšil o tisíc. Nejrychleji se nákaza šíří v populaci homosexuálně se chovajících mužů.  

Je to dané zvýšenou promiskuitou těchto lidí, jejich setrvalou zálibou v nechráněném análním koitu, ale také falešnými představami o tom, že je v případě průšvihu zachrání nové léky. Nezachrání, jen u většiny z nich o něco prodlouží dobu, po kterou budou s infekcí žít, než zemřou. AIDS je stále nákazou smrtelnou.

Setkal jsem se opakovaně také s mladými homosexuálními muži, kteří věděli, že jsou nakažení virem HIV, přesto infekci šířili bezohledně dál nechráněným análním stykem s jinými mladými muži. Když jsem se jich jako soudní znalec ptal, proč to dělali, argumentovali tím, že na HIV berou léky, které snižují hladinu viru jak v krvi, tak v ejakulátu, tedy nejsou moc nakažliví. To je samozřejmě dost zkreslená, a hlavně hazardní představa.

Jiným příkladem iracionálního chování může být případ mladíka, který se čerstvě nakazil HIV, přesto měl opakovaně nechráněný anální styk se zcela neznámými muži kvůli penězům, navíc za částky směšně nízké. Prostě si chtěl jenom trochu přivydělat.

Roste i počet pacientů se syfilidou a kapavkou
Pokud se podíváte do statistik Státního zdravotního ústavu, zjistíte, že se počet infikovaných, třeba právě s kapavkou, zvýšil v posledních šesti letech víc než dvojnásobně: ze 709 na 1527 případů. Není vzácností, že některé muže léčí na dermatovenerologických klinikách opakovaně. Klidně i sedmkrát nebo osmkrát za sebou v relativně krátké době. Také tady je hlavní příčinou nákazy oblíbená sexuální kratochvíle: nechráněný pohlavní styk.

Setkal jsem se s případem otce dvou dětí, který holdoval nechráněným souložím s mladými děvčaty. Kontaktoval je na diskotékách a provozoval s nimi orální, poševní i anální styk. Prý pro zpestření života, jak se sám vyjádřil. Některým dával za jejich sexuální služby peníze, jiným drogy. Když u něj lékaři zjistili nákazu kapavkou, nedokázal většinu svých rizikových kontaktů ani identifikovat, natož aby o nich věděl něco víc. Může mluvit o velkém štěstí, že mezi mikroorganismy, které si s děvčaty tak čile vyměňoval, nebyl virus HIV.

Alkohol a drogy nabourají rozumné hodnocení partnera či partnerky i hrozícího rizika.

Musím zdůraznit, že kapavka se nešíří jen pohlavním stykem do pochvy, ale také do konečníku nebo i orálně. Právě přenos orálním sexem v poslední době významně stoupá. Vzpomínám si na případ mladíka, který přišel k lékaři s tím, že má angínu. Lékař ale zjistil, že jde o něco mnohem závažnějšího: o infekci kapavkou.

Mladík se divil, jak je to možné. On přece nic tak nebezpečného nedělal. Jenom ho náhodnému kamarádovi trochu „vykouřil". Bakterie způsobující tuto nemoc se usídlují v zadní části krku. Mísí se tam s dalšími bakteriemi a vzniklý zánět se velmi obtížně léčí. Navíc rychle roste rezistence mikroorganismů, které chorobu vyvolávají. A to i na nejsilnější antibiotika. Stále častěji se objevují případy, kdy na ně nezabírá nic.

Častou příčinou nákazy bývají náhlá citová vzplanutí, romantické lásky nebo erotická fascinace. Ale také alkohol a drogy. Nabourají rozumné hodnocení partnera či partnerky i hrozícího rizika.

Šíření pohlavních nemocí u drogově závislých
Specifickým, i když zatím ne tak častým způsobem šíření HIV a dalších infekcí je píchání drog do žil. U nás nejčastěji pervitinu. Kvůli nevyměněné jehle u injekční stříkačky se tak vedle narkomanů nakazí i mladí lidé, kteří chtějí drogy jenom vyzkoušet.

Vzpomínám si na případ mladé ženy, která se v dobách svého rozpustilého mládí opakovaně infikovala kapavkou. Při pohlavním styku byla totiž často pod vlivem alkoholu, marihuany nebo pervitinu. V pozdějších letech, kdy se zklidnila, pro ni bylo hodně složité otěhotnět a mít dítě.

Kondomy mohou před řadou nemocí ochránit
Nedávno jsem v jedné z televizí propagoval užívání kondomů. Na cestě ze studia jsem zaslechl dva mladé muže, jak se baví o užívání prezervativů. Jeden se ptal druhého: „Ty sis vzal někdy v životě gumu?" „Jasně že ne, nikdy!" zněla odpověď. „Já taky ne," konstatoval ten druhý. „A v životě jsem žádnou pohlavní chorobu nechytil."

Škoda že si nemohli promluvit s mladíkem, kterého kamarádi povzbudili několika panáky, ukecali ho a zaplatili mu návštěvu erotického podniku, aby si to opravdu užil. Mladík, do té doby panic, se nenakazil jen kapavkou, ale zároveň i syfilitidou. Léčil si je docela komplikovaně. Naštěstí se neinfikoval bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům. A díky tomu, že kvůli příznakům vyvolaným kapavkou přišel k lékaři včas, nestihla se u něj akutní forma syfilitidy vyvinout ve formu chronickou.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.