Obyčejné cviky zlepší erekci i orgasmus

Novinky.cz, 7. 2. 2016

Většina žen zná Kegelovy cviky na posílení svalů pánevního dna, což se nedá říct o většině mužů. Ta neznalost se zdá být překvapující proto, že americký gynekolog Arnold Kegel (1894-1981) je začal doporučovat pacientkám už před 70 roky.

Ženy díky nim lépe zvládaly problémy s udržením moči po porodu, ale hlavně v klimakteriu. Také si zpevnily a zúžily pochvu. Zároveň se naučily poševní stahy lépe ovládat. Jejich partneři si pak pohlavní styk s nimi víc užívali. Ochablé svaly pánevního dna vyvolávají u řady žen v přechodu i to, že jim děloha sestupuje nežádoucím způsobem do pochvy, což se dá často zmírnit právě díky cvičení.

Kegelovy cviky jsou jednoduché. Spočívají v trénování svalů, které obklopují močovou trubici, vagínu i konečník a zároveň uzavírají pánevní dutinu. Jejich stažení má trvat několik vteřin, podobně jako povolení. Důležité je, abychom přitom nezadržovali dech, naopak, musíme volně dýchat. Cvik je potřeba udělat aspoň třicetkrát a tuto sérii zopakovat dvakrát až třikrát v průběhu dne.

Víc než polovina žen díky cvikům zlepší nebo úplně eliminuje zmíněné potíže, a to už během několika týdnů. Navíc se u nich zlepší i zvlhčení pochvy a prožívání orgasmů. Některé dokonce dospívají k několikanásobnému vyvrcholení.

Výhody i pro muže
Po zavedení Kegelových cviků do praxe se ukázalo, že z nich mohou profitovat také muži. Umožňují jim lepší a delší erekci. K ní potřebují dosáhnout v topořivých tělesech penisu určité výšky krevního tlaku. Ta je výrazně větší než tlak ve velkých tepnách. Svaly pánevního dna proto musí dostatečně pevně stisknout kořeny těchto těles.

Muži, kteří dokážou být dostatečně vytrvalí v tréninku svalstva, si pochvalují lepší prožitky z pohlavního styku a intenzívnější orgasmy. Jiným cviky pomáhají prodloužit trvání soulože, což je cenné hlavně pro ty, kterým ztrpčuje život předčasná ejakulace.

Řada webů uvádí, že dokážou zvětšit mužský penis, což není pravda. Ten dojem může vzniknout ve chvíli, kdy se mírně ochablý pohlavní úd plně vzpřímí. Cviky někdy pomůžou mužům, které trápí různé prostatické problémy a potíže s udržením moči, případně zápolí s udržením stolice.

Muži a ženy, kterým je vlastní trpělivost, píle, ale i jistá hravost, mohou z Kegelova objevu vytěžit víc než jen lepší kontrolu nad močením.


Se svaly pánevního dna je to stejné jako s jiným příčně pruhovaným svalstvem. Jeho výkonnost, a tedy i síla nacvičovaného sevření, se zvyšuje trpělivými nácviky stisků a uvolnění. Některým lidem nepřipadá cvičení moc vědecké. Nebo mají málo trpělivosti na to, aby cvičili dostatečně intenzivně dvakrát, nebo spíš třikrát denně.

Ovšem muži a ženy, kterým je vlastní trpělivost, píle, ale i jistá hravost, mohou z Kegelova objevu, jehož efekty byly vědecky prokázány, vytěžit víc než jen lepší kontrolu nad močením. Třeba i lepší kvalitu partnerského sexu. Ale to nejsou zdaleka všechny zisky, které cviky nabízejí. Člověk, který se jim poctivě věnuje, si obvykle zlepší držení těla, méně ho bolí záda a netrápí ho tak často hemoroidy. Bez léků a chirurgických zákroků, jen díky jednoduchému cvičení.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.