Mýtus společného orgasmu 

Novinky.cz, 3. 12. 2016

Řada autorů románů pro zamilované dokáže barvitě popsat orgasmus, kterého partneři dosáhli současně. V reálném životě je to však jev vzácný, skoro by se dalo říct výjimečný. S pocitovým vyvrcholením to vůbec nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pokusím se vysvětlit proč.

Orgasmus je nepochybně nejsilnější sexuální emocí. Pro muže a pro ženy má však rozdílný význam. Pro pány je významnou záležitostí, jak z hlediska rozmnožování, tak z pohledu jejich prožitku. A to prakticky od začátku puberty.

U žen nemá pocitové vyvrcholení žádný význam pro plodnost a jejich schopnost otěhotnět. Většina jich navíc dosahuje prvních orgasmů s partnerem až pár let poté, co dovršily pubertu.

Různé výzkumy kromě toho ukazují, že každá desátá žena orgasmus prakticky nikdy nezažije. Mnoho z těch, které ho dosáhnou jen někdy anebo výjimečně, se oddává partnerskému sexu ráda, bez problémů a s příjemnými pocity i bez orgasmu. Tím spíš musíme brát s velkou rezervou představy o tom, jak milenecké dvojice pravidelně dospívají k pocitovému vyvrcholení současně.

U žen, a to zejména u žen mladých, nelze na vyvrcholení spěchat. Nejsem sám, kdo se to snaží některým svým klientům vysvětlit. Do sexuologických ordinací chodí totiž opakovaně dvojice, kterou obvykle tvoří mladší žena a starší muž. Ten nás pak kategoricky žádá, abychom s jeho partnerkou něco udělali, protože vůbec nemá orgasmus.

Důležitý čas
O tom, jestli žena dospěje při pohlavním styku k vyvrcholení, rozhoduje někdy doba, po kterou je muž schopný s partnerkou souložit. V těchto případech mají výhodu muži, kteří potřebují delší dobu k tomu, aby dosáhli orgasmu. Naopak muži s rychlým nástupem vzrušení a vyvrcholení to mohou mít složitější.

Že je doba trvání styku pojem relativní, lze doložit na poučném případu. Obrátil se na mě mladý muž s tím, že trpí předčasnou ejakulací. Když jsem se ptal, jak dlouho jeho pohlavní styky s manželkou trvají, odpověděl, že asi tak patnáct nebo dvacet minut. To rozhodně není údaj, který můžeme označit jako předčasný výron semene.

Předčasná ejakulace patří k častým sexuálním poruchám mužů.

Když jsem se zajímal, jak dospěl k tomu, že považuje ejakulaci po čtvrthodině souložení za předčasnou, svěřil se mi. Manželka si prý našla milence, který s ní dokáže souložit i hodinu. Bylo zjevné, že problém nesouladu mezi těmito manžely nespočívá v pohlavním styku, ale spíš ve vzájemných vztazích.

Jinak předčasná ejakulace patří k častým sexuálním poruchám mužů. Zejména pak těch mladých a ve středním věku. Lékaři ji většinou dokážou vyřešit pomocí léků i různých prostředků nanášených na penis. Ty orgasmus poměrně spolehlivě oddálí. Muži, kteří mají s předčasnou ejakulací problémy, by proto měli co nejdřív navštívit lékaře. Naprosté většině z nich pomůže.

Opačným problémem je ejakulace opožděná, nebo přímo neschopnost dosáhnout orgasmu. Máme mezi našimi pacienty muže, kteří sice nedokážou vyvrcholit při souloži, avšak onanováním se uspokojí snadno. Zdálo by se, že lidé zvládnou takový problém jednoduše, pomocí nekoitálních technik. Bohužel mezi některými partnery to nejde vždy tak snadno.

Na partnerský sex nezanevřete
Lidem, kteří nedospějí k orgasmu při sexu s partnerkou, s partnerem, ani při masturbaci, doporučujeme nácvik sexuálního vzrušení a vyvrcholení za pomoci vibračního přístroje. Vhodný nástroj ke stimulaci genitálu koupí v sexshopech. Případně mohou využít masážních přístrojů z běžných prodejen. Vhodné jsou hlavně přístroje, u kterých mohou regulovat jak sílu, tak i frekvenci vibrací. Většině lidí totiž nevyhovuje jediná a neměnná výkonnost vibrátoru.

Co tedy dělat, když se nám nedaří dospět k současnému orgasmu při souloži, případně když žena nebo dívka není vůbec schopná dosáhnout vrcholu? Především bychom neměli zanevřít na partnerský sex.

Hlavně ženy v mladém věku mají velkou šanci na to, že se u nich pocitové vyvrcholení nakonec objeví. Může jim v tom pomoci občasný nácvik masturbačních praktik, třeba za využití zmíněných vibračních přístrojů. Díky nim mohou pochopit, kudy vede jejich cesta k orgasmu. Když to zvládnou, pak může dvojice vyzkoušet, jak své orgasmy co nejvíc sladit.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.