XVII. andrologická konference v Českém Krumlově  25. a 26. 5. 2012

Již po sedmnácté se čeští andrologové, urologové, sexuologové a další odborníci sešli v Českém Krumlově na pravidelném odborném setkání. Nepřetržitá sedmnáctiletá tradice je obdivuhodná a zasluhuje za ni dík zejména známý jihočeský urolog a androlog MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. a Společnost pro sexuální medicínu.

Program jako vždy zaujal. V úvodním přednáškovém bloku vystoupili nelékaři. Zajímavou audiovizuální prezentaci na téma „Automobil a sex" předvedl známý brněnský antropolog prof. Jaroslav Malina se svojí spolupracovnicí. Biologové z Jihočeské univerzity zaujali zajímavými přednáškami. Profesor Jan Zrzavý přednášel o sexualitě opic a evolučních aspektech sexuálního chování primátů i člověka. Dr. Jan Robovský prezentoval dvě přednášky. V první se zabýval evolučními aspekty sestupu varlat u savců. Ve druhé pak uvedl zajímavá data o přítomnosti a významu penilních a klitoridálních kostí.

Andrologický blok se zabýval aktuálními problémy asistované reprodukce a perspektivami dalšího vývoje této disciplíny. Domácí Dr. V. Kubíček přednášel o posledním manuálu WHO o vyšetřování a hodnocení spermiogramů a také o cévních onemocněních mužského genitálu.

V sobotním programu zaujalo sdělení Dr. Ondřeje Trojana o moderních sexuálních závislostech na sociálních sítích Internetu a na audiovizuálních materiálech na nich šířených. Zdá se, že sexuologie začíná čelit zcela novým problémům, které vznikají širokou dostupností komerční i nekomerční erotiky na počítačích a „chytrých" mobilních telefonech. Velmi zajímavou přednášku měla kolegyně z Izraele Dr. Gila Bronner. Zabývala se psychoterapií sexuálních poruch a jejich párovými aspekty, a rovněž sexuální výchovou. Přinesla zajímavé dělení sexuální interakce na „intercourse" (vaginální koitus) a „outercourse" (ostatní sexuální praktiky). Upozornila podobně jako kolega Trojan na moderní fenomén CMR (Computer Mediated Relationship), tedy intimní kontakty navazované a pěstované po Internetu.

Autor této informace přednášel o „Krizi maskulinity". Pokusil jsem se některými novějšími daty dokumentovat známý fenomén „samčí zranitelnosti", který se u lidí projevu klesajícím významem mužů a mužných vlastností ve společnosti. V praxi pak kratší šancí mužů na dožití a jejich vyšší úmrtností na úrazy a onemocnění všeho druhu. Přes obecný mýtus o diskriminaci žen se zdá, že jsou to muži, kdo v moderní společnosti tahá za kratší konec provazu.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.