Vzdávat se na delší dobu sexu není dobré 

Novinky.cz, 2.7.2022 

 

Problémy nepravidelných intimních aktivit, zejména pak s delšími přestávkami, které lze počítat ne na dny, nýbrž třeba i na měsíce či roky, řeší celá řada lidí. Jsou mezi nimi dlouhodobě nezadaní, rozvedení, kteří nemohou najít nového partnera, ale i ti, kteří ovdověli. Situaci s nulovým sexuálním životem popisují jako abstinenci, někteří ji nazývají celibátem. 

Dlouhé období bez jakéhokoli intimního života ale někdy zažívají také lidé, kteří partnera mají. Zejména je ale situace nesmírně frustruje a bývá důvodem k úzkostem a nejistotě.

Partneři, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, nemusejí být vždy v harmonickém a všestranně pozitivním vztahu. Jejich sexuální vztah, má-li být stále ve vzájemném souladu, ale vyžaduje nepochybně jistou, alespoň minimální frekvenci pohlavních styků.

Zakladatel české sexuologické školy, profesor Josef Hynie, ve své klinické praxi kladl důraz na povědomí o tom, jaká je nejmenší vhodná četnost intimních kontaktů a pohlavních styků manželů či společně žijících partnerů.

Podle něj by se měly odehrávat minimálně jednou za 7 až 10 dní. Je ovšem nutno poznamenat, že samotný frekventní sexuální styk nemusí být stoprocentní zárukou pevné vazby obou partnerů pro budoucnost.

Ve své sexuologické praxi se opakovaně setkávám s muži i ženami, kteří mají za to, že jejich vzájemné konflikty a negativní postoje se nejlépe překonají, když se partneři na delší dobu rozejdou.

Variant takového soužití může být několik. Buď se na čas od sebe úplně odstěhují, nebo si udělají pauzu v sexu.

Delší pauza v intimnostech ale rozhodně není receptem na zvládnutí nedostatků v sexuálním životě. Pokud se pár rozloučí na dobu podstatně delší, než je jeden týden, pak hrozí vzájemné dotykové, čichové i chuťové odcizení.

Následně vše záleží na tom, jak se bude vztah rozvíjet dál. Po delší době může dojít k úplnému rozpadu partnerství. Ovšem i v situaci, kdy se pár pokusí o záchranu vztahu, bude hrát velkou roli míra intimního odcizení. Návrat původního pozitivního stavu je možný jen trpělivým a cílevědomým tréninkem, nejlépe pod dohledem zkušeného psychologa.

Každopádně je dobré si uvědomit, že znovunastolení intimní pohody dvojice je závislé nejen na frekvenci pohlavních styků, ale primárně zejména na intimních objetích a verbální komunikaci.

Pro soulad dvojice např. není příliš funkční, když se jejich vzájemné hovory odehrávají výměnou sextingových sdělení na internetových sítích. Internetová diskuze je málo osobní, a hlavně nejrůznějším způsobem snadno umožňuje předstírání některých kvalit před druhými osobami.

Novému začátku nebo obnovení intimního vztahu ale může stát v cestě rodinný život a neustálá starost o děti, což zcela logicky vysiluje oba rodiče. Ačkoli je partnerské párové soužití racionálním prostředím pro početí a výchovu dětí, je zároveň naprosto nutné uhájit si čas a prostor pro sebe a pro svůj vztah.

Rozumní rodiče dokážou své intimní aktivity realizovat v dostatečné frekvenci. Ale zároveň tak, aby jim zbyl dostatek času i na rozhovory, hry a mazlení se svými ratolestmi.

Zcela jiným způsobem je vnímáno období „bez sexu“ skupinou lidí žijících bez partnera, ať už rozvedených, dlouhodobě nezadaných, nebo vdov a vdovců.

Nejčastěji lidé zůstávají sami proto, že zkrátka nemohou najít toho správného partnera. Situaci ale může komplikovat i strach, jak by případně znovu zvládli nastartovat svůj intimní život. Ženy se také někdy bojí, že sex po dlouhé pauze bude bolet.

Pravidelnost sexu je užitečná pro obě pohlaví

Dobře známé jsou pozitivní účinky intimního styku na psychické zdraví, včetně kvalitního spánku a zvýšeného sebevědomí. Díky sexu míváme lepší fyzickou kondici, obranyschopnost a lépe se vypořádáváme se stresem a napětím.

Studie prokázaly, že uspokojivý intimní život také snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, včetně rizika infarktu.

Naopak nedostatek sexu přináší mnoho negativ. Například pohlavní orgány žen i mužů jsou delšími přestávkami v pohlavním životě vystaveny jistému riziku. U mužů je zdokumentováno vyšší nebezpečí vzniku rakoviny prostaty při nižším počtu ejakulací za měsíc.

Jiná studie dala do souvislosti četnost ejakulací s plodností. Kvalitnější sperma, které bylo schopno oplodnit vajíčko, měli opět muži s pravidelným sexuálním životem, respektive pravidelnou ejakulací.

Ani ženám život bez sexu nebo autoerotiky příliš nesvědčí. Pravidelná sexuální aktivita posiluje svaly pánevního dna a zlepšuje funkci močového měchýře. Obzvlášť v přechodu, kdy se u žen snižuje hladina hormonu estrogenu, dochází ke ztenčení a oslabení vaginálních svalů a křehkosti poševní sliznice.

Sex všeobecně mohou ženy v tomto období začít vnímat jinak než dříve. Proto je tedy dobré udržovat vagínu stále aktivní, stejně jako celé tělo.

Pokud ženám a mužům chybí pohlavní styky, udělají dobře, když se uchýlí k různým autoerotickým praktikám. Masturbace není aktivita zdraví škodlivá. A obě pohlaví mohou mít z autoerotiky prospěch podobně jako ze sexu s partnerem. Po stránce fyziologické i psychické.

Pro ženy i muže dnes existují erotické pomůcky, s jejichž pomocí lze vyvolat poměrně uspokojivý orgasmus. Autoerotika není žádná patologická aktivita. Užitečně vyplňuje prostor sexu, který pro nějakou situační nedohodu v jisté časové fázi ztratil tempo a frekvenci.

V mediálním prostoru se v poslední době objevují také zprávy o celibátu jako životním stylu, kdy se pro něj rozhodnou i partneři, kteří spolu žijí. Modernistické představy o tom, že lidé se nejlépe cítí, pokud se partnerskému sexu zcela vyhnou, nejsou ničím užitečné.

Vztahu dvou lidí je třeba věnovat pozornost. A to i v oblasti sexu. Vzájemná poznání jsou pro budoucí společné soužití významná a je třeba je stále pěstovat a zlepšovat.

 

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.