Většinu znásilnění páchají doma „normální" muži

Blesk.cz, 26. 2. 2017

V českých domácnostech je znásilnění patrně častější, než si připouštíme. A to i jako součást domácího násilí, upozorňuje sexuolog Jaroslav Zvěřina. Vystoupil na debatě „Co potřebují oběti trestného činu znásilnění" a mluvil mimo jiné o tom, že znásilnění se může snadno dopustit i „normální" muž. Páchá ho ve výsledku častěji než recidivista.

„Sexuální agrese je genderově asymetrický fenomén, protože většinu obětí tvoří ženy, většinu pachatelů pak muži. Neměli bychom ale zapomínat ani na menšinové formy znásilnění," říká Jaroslav Zvěřina, podle kterého je mezi neoznámenými delikty poměrně dost znásilnění homosexuálních mužů či žen.

"Většinu znásilnění páchají zcela 'normální' muži. Ti deviantní pachatelé tvoří menšinu pachatelů a jsou zcela jasně definováni," podotýká Zvěřina.

"Oběti se stydí za to, co se stalo."

U ohlášených sexuálních deliktů je převaha anonymních pachatelů. „Ženy, které neoznamují delikt, mají velmi často zkušenost s pachateli, kteří jsou jim známí - partneři, manželé, příbuzní, všelijací nápadníci, spolužáci," vypočítává Zvěřina.

Sexuální agrese je přitom často součástí některých delších vztahů, upozorňuje. "Znásilnění jako součást domácího násilí je zřejmě častější, než jsme ochotni si připustit," varuje sexuolog.

Tito lidé nemají tendenci „udávat své příbuzné či partnery". Roli hraje i to, že jít ven s popisem toho, co se stalo, je pro ně stigmatizující a dehonestující. „Stydí se za to, co se stalo," říká Zvěřina. Problém tak tkví v tom, že řada obětí znásilnění neohlásí. Nejen kvůli strachu z reakce okolí, ale i kvůli vlastním pocitům.

„Problém je také postoj oběti k deliktu. To znamená postoj, který je často ambivalentní. Není to vždy tak, že je oběť označená okolím jako možná spoluvinice. Ale ona sama se chápe tak, že si za to může. Proč jsem tam chodila, proč jsem s ním chodila, jak jsem ho mohla mít ráda apod." říká sexuolog.

Svou roli má alkohol, drogy i posilovna

Při výzkumu sexuálního chování populace Zvěřina zjistil zajímavé, ale i zarážející údaje. „Kolem pěti procent mužů nám přiznává, že se někdy v životě dopustili násilného sexuálního chování, že násilím přinutili svou partnerku k pohlavnímu styku," uvádí sexuolog.

Může samozřejmě jít i o vztahy krátkodobé. Roli pak mohou samozřejmě hrát u pachatelů i obětí alkohol, drogy, zejména pak taneční. I v této oblasti však Zvěřina upozornil na zajímavost, která nemusí být na první pohled patrná a veřejně známá.

„Roli mohou hrát i anabolika u pachatelů. Na to často zapomínáme - dnes máme takovou zvláštní klientelu, která navštěvuje fitka, užívá tam proteinové extrakty, které často obsahují anabolika, která tam nejsou deklarovaná," dodal Zvěřina.

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.