Včasná léčba erektilní dysfunkce účinným přípravkem může zachránit vztah i pacientovo zdraví

TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha, 21. června 2011

S erektilní dysfunkcí se během svého života setká každý druhý muž. Porucha erekce může vážně narušit sebevědomí muže i partnerský vztah. Většina mužů se za svůj problém stydí a lékaře nenavštíví. Místo toho volí koupi doplňku stravy, který problém nevyřeší. Moderní medicína přitom nabízí řadu léků, které jsou bezpečné, účinné a klinicky testované. Včasná návštěva lékaře navíc může pomoci odhalit vážnější zdravotní problém, jako například kardiovaskulární onemocnění.

Většina mužů někdy ve svém životě zažije poruchu erekce. Často jde jen o ojedinělá situační selhání, která lze vysvětlit okolnostmi styku, kvalitou partnerského vztahu, nebo momentální indispozicí. „O poruše erekce jako sexuální dysfunkci hovoříme tehdy, když je ztopoření zcela nespolehlivé a často, nebo většinou nestačí k uskutečnění pohlavního spojení a/nebo k dokončení soulože, dosažení orgasmu," vysvětluje doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. ze Sexuologického ústavu 1LF UK a VFN Praha.

Poruchu erekce může způsobovat řada faktorů psychických i tělesných. Psychickým faktorem může být například nespokojený partnerský vztah nebo deprese. Kvalita erekce závisí především na dostatečném cévním zásobení pohlavního údu a dobrém funkčním stavu topořivých těles, proto mezi tělesné příčiny dysfunkce patří kardiovaskulární onemocnění. Mezi další rizikové faktory patří cukrovka, obezita, potíže s prostatou a většina chronických onemocnění jater a ledvin. Častou příčinou erektilní dysfunkce je i užívání léků, dnes je známo přes 200 léků, které mohou negativně ovlivnit erekci (např. léky na vysoký tlak, některá antidepresiva aj). Erektilní dysfunkce je nejčastějším sexuálním onemocněním a je nutné k ní přistupovat jako ke zdravotnímu problému, který je potřeba řešit na odborné úrovni. „Erektilní dysfunkce je porucha zdraví jako každé jiné onemocnění. Muži musí přestat vnímat tento zdravotní problém jako tabu a včas zajít za odborníkem. Účinnou léčbou tak mohou předejít dalším zdravotním problémům včetně psychických," radí doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Většina mužů své problémy řeší koupí doplňku stravy, mnohdy je kupují na internetu, aby se vyhnuli nepříjemné situaci v lékárně. Přitom si neuvědomují, že se svým zdravím hazardují. Mezi doplňky stravy 1a léčivými přípravky je diametrální rozdíl, který může mít v případě léčby erektilní dysfunkce negativní důsledky. Doplňky stravy už podle svého názvu stravu pouze doplňují. Nejsou určeny ani k léčbě, ani k prevenci nemoci. Jedná se o potraviny s vysokým obsahem vitamínů či minerálních látek, nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Na rozdíl od léků na předpis jejich uvedení na trh nepředchází povinné klinické testy a testování jakosti, účinnosti a bezpečnosti. Naproti tomu se u doplňků stravy testuje pouze nezávadnost, nikoli účinnost. Obsah látek deklarovaných na krabičce výrobce tak může být mnohdy klamavý.  Fakt, že muži spoléhají při problémech s erekcí na doplňky stravy, potvrzuje i doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.: „Téměř polovina našich pacientů, kteří přicházejí k prvému vyšetření pro poruchu erekce, má nějakou zkušenost s potravinovými doplňky. Navíc se k lékaři s tímto problémem odhodlá jít jen menší část dysfunkčních mužů - asi jedna desetina všech postižených." Sexuologické vyšetření je přitom hrazeno ze zdravotního pojištění a tak je nejtěžším krokem k začátku účinné léčby překonání studu.

Doplňky stravy někdy vítězí nad nákupem léků na předpis i proto, že jsou zdánlivě levnější. Doplňky stravy ale obvykle obsahují v jedné tabletě nižší obsah látek a je jich nutné brát více najednou. „V lepším případě nemají preparáty vedlejší účinky a lze očekávat nespecifické zlepšení především zásluhou placebo efektu," doplňuje doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Při opakovaném projevu poruchy erekce je nutné navštívit lékaře, který zmapuje celkový zdravotní stav pacienta a doporučí mu nejvhodnější přípravek. Léčivé přípravky jsou vázány na lékařský předpis a na rozdíl od doplňků stravy se dají zakoupit pouze v lékárně. „Na léčbu poruch erektilní dysfunkce se dnes užívají především léky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), např. sildenafil, která pozitivně působí u naprosté většiny poruch erekce, bez ohledu na jejich individuální příčinu. Sildenafil uvolní při sexuálním vzrušení hladká svalová vlákna v cévní stěně a zvýší tak přítok krve do penisu a podpoří erekci," říká doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Pozitivní zkušenosti českých mužů s léky s touto účinnou látkou potvrzuje i prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. z Psychiatrické kliniky, Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno: " V naší ambulantní praxi jsme vytipovali pacienty dle preferencí toho kterého léčiva. Sildenafil preferují muži, kteří chtějí nástup erekce ihned a vyžadují její značnou sílu. Nemají zájem o opakované pohlavní styky, jde spíše o časově limitované možnosti sexuální aktivity (dojíždění za prací, oddělené bydlení). Nástup účinku je za 30-60 minut, účinek trvá cca 12 hodin a dávka 100 mg je v 84 % případů účinná. U pacientů s diabetem je udána účinnost v 63 %."

„Nejhorší variantou je nakupování léčivých přípravků k léčbě erektilní dysfunkce na internetu, protože se mnohdy jedná o padělky. Vzhledem k ožehavosti zdravotního problému jsou přitom právě nelegální přípravky na 'léčbu' erektilní dysfunkce spolu s anabolickými steroidy nabízeny nejčastěji," varuje před způsobem nákupu doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Hlavním limitujícím faktorem, proč někteří muži raději užívali při problémech s erekcí doplňky stravy, byla také dosud vysoká cena léčivých přípravků. V letošním roce však dochází v této oblasti ke změně: „Vstup generických přípravků sildenafilu na trh znamená pro nás vyšší dostupnost pro naše pacienty, danou snížením finální ceny přípravku. Byl bych rád, kdyby tato skutečnost znamenala větší ochotu našich zdravotních pojišťoven, poskytnout sildenafil u poruch erekce s alespoň částečnou úhradou ze zdravotního pojištění. Znamenalo by to průlom do stávající situace, kdy nákladné specifické preparáty jsou pro některé sociální skupiny obtížně dostupné," konstatuje doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Lenka Čarková
Ogilvy Public Relations
221 998 272, 724 442 955
lenka.carkova@ogilvy.com

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.