Transsexuálové, vězni ve vlastním těle 

Novinky.cz, 7. 11. 2015

Transsexuální jedinci to mají složité. Matka příroda jim přidělila určité pohlaví, ale oni se bytostně cítí lidmi pohlaví opačného. V žádném případě u nich nejde o nějakou poruchu sexuálního vývoje jejich tělesné schránky. V tomto ohledu jsou naprosto normálně vyvinutými jedinci, bez ohledu na to, že ke svému pohlaví cítí odpor.

Podstata jejich poruchy spočívá v zásadním nesouladu mezi jejich tělesným a psychickým sexuálním vybavením. Naprostá většina ostatních lidí si neumí představit, jak složitá je to pro ně situace, kterou si navíc nevybrali ani nijak nezavinili.

Mají v zásadě dvě možnosti. Tou první je, že se přizpůsobí realitě svého těla. A celý život budou potlačovat své skutečné pocity. A nejen to, přijmou sexuální identitu, se kterou mají problém a kterou někdy i nenávidí.

Příkladem může být vdaná žena, matka dvou dětí. Přišla se do mé ordinace poradit o svém životě. Byla zcela typickou transsexuálkou, která o mužské podstatě své psychiky neměla nejmenší pochybnosti. Když si však uvědomila, jaké problémy souvisejí s případnou přeměnou pohlaví, ať už by šlo o potíže rodinné, sociální, psychické a další, rozhodla se, že setrvá v ženské roli, jakkoli to pro ni bylo těžké.

I nadále se snažila být svému nic netušícímu muži dobrou manželkou a dětem dobrou matkou. Někdo by v tom příběhu mohl vidět příklad prosté lidské odpovědnosti a sebeobětování. Jiný naopak tyranii většinové společnosti, která klade překážky svobodnému rozvoji individua.

Další možností je změna pohlaví.

Transsexualita není příliš častou záležitostí
Statistiky obvykle uvádějí jeden případ na několik desítek tisíc lidí. Pro transsexuály nebývá navazování partnerských vztahů vůbec snadné ani samozřejmé. Navíc pro některé z nich není sex s osobou stejného pohlaví zajímavý, protože se v této situaci musí chovat homosexuálně.

V každém případě musí řešit složité sexuální i lidské problémy. U nich se navíc mohou těžce vymstít ukvapená rozhodnutí a rychlá řešení. Pokud začnou uvažovat o fyzické přeměně svého pohlaví, je třeba, aby postupovali uvážlivě. Uspěchaná přání těchto pacientů musíme často brzdit.

Některé aktivistické skupiny „translidí", tedy jedinců s těmito problémy, jsou přesvědčeny, že není správné podmiňovat změnu pohlaví v matrice odstraněním pohlavních žláz nebo alespoň sterilizací. Nepovažuji to za rozumný názor.

Příslušnost k mužskému nebo ženskému pohlaví je zásadní charakteristikou každého člověka. A není možné, aby o ní rozhodovala individuální libovůle. Muži nemají rodit děti a ženy by neměly být jejich tatínky.

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.