Sú verní, ale viacerým

Zdravie 04/2014

Výskumy, ale najmä sám život dokazujú, že muži striedajú sexuálne partnerky častejšie než ženy partnerov. Môžu byť monogamní? Pýtame sa doc. MUDr. Jaroslava Zvěřinu, popredného českého sexuológa.

Muži sú sukcesívne monogamní. Dokážu nadviazať emotívne intenzívny párový vzťah, nie sú však biologicky naprogramovaní tak, aby vydržal doživotne alebo dlhodobo. Žena môže za celý svoj život porodiť približne šestnásť detí – hoci som čítal, že svetový rekord drží Brazílčanka, ktorá ich porodila päťdesiat. Zdravý muž môže vyprodukovať milióny spermií denne a ak má dostatok ochotných plodných partneriek, môže splodiť aj tisíce detí. V histórii, ale aj v súčasnosti, nájdeme veľa takých mužov. Preto môže muž vystriedať v živote niekoľko partnerských vzťahov, väčšinou monogamných. Bezhlavá promiskuita, pri ktorej by menil množstvo partneriek, prípadne partnerov, je len záležitosťou niekoľkých percent populácie. Nezodpovedá ľudskej prirodzenosti.

Pre ľudskú psychiku všeobecne platí: Ak sa akýkoľvek podnet viac ráz opakuje, jeho účinky slabnú. Nie je to špecificky ľudský princíp, ale ani špecificky samčí. Coolidgeov efekt sa najčastejšie demonštruje na laboratórnych potkanoch. Keď sa samec pári s jednou samičkou, po istom počte kopulácií sa „vyskáče“ a obaja sa uvelebia vo svojom rohu terária. Ak samičku vyberiete a nahradíte ju novou, „vyčerpaný“ potkan sa znovu pustí do akcie.

 

Povedzte to manželke!, časopis Zdravie 04/2014, strana 90 | Jaroslav Zvěřina

 

Sú verní, ale viacerým, časopis Zdravie 04/2014, strana 91 | Jaroslav Zvěřina

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.