Souložit bychom měli aspoň jednou týdně 

Novinky.cz, 28. 5. 2016

Na frekvenci sexuálních styků údajně nezáleží. To jsem se nedávno dočetl v jedné sociologické studii. Pro manželství jsou podle nich rozhodující emoční poměry, které v něm panují. Pokud jsou pozitivní, může být soulož, ke které dojde jednou za měsíc, stejně hodnotná, ne-li hodnotnější než méně prožívaný styk třikrát v týdnu. 

Jak často máte pohlavní styk? Na to jsme se ptali lidí v průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR. Pokud žili ve fungujícím partnerském vztahu, uváděli nejčastěji, že se milují dvakrát až třikrát týdně.

Pravidelné sexuální vybití je zpravidla důležitější pro muže než pro ženy. Při orgasmu u nich dochází k výronu semene, což je pozitivní pro jejich psychiku, ale i zdraví. Relativně častá ejakulace, ke které dochází při souloži nebo i při masturbaci, se s postupujícím věkem stává preventivním faktorem snižujícím riziko onemocnění prostaty.

Jak často by tedy spolu partneři měli souložit?
Svým klientům doporučujeme interval jednou za týden, nejvýše za deset dní. Pokud četnost sexuálních styků klesne pod tuto hranici, hrozí krize kvůli hmatovému a někdy i čichovému odcizení.

Odborníci na manželskou terapii potom často stojí před složitým problémem, jak pomoci svým klientům v tom, aby překlenuli tento symbolický příkop, který si mezi sebou vyhloubili. Laici obvykle netuší, jak závažné důsledky může mít toto odcizení. I pro specialisty bývá složité ho vyřešit a překonat. Přitom jde o problém svým způsobem zbytečný, kterému se dá předejít rozumnou frekvencí tělesných kontaktů.

Pohlavní styk někdy nelze uskutečnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. V takových případech doporučujeme lidem vzájemné uspokojování sexuálních potřeb bez průniku pohlavního údu do pochvy. Tedy nekoitální techniky, jako je třeba vzájemná masturbace a orální sex. Nebo aspoň společné mazlení, koupele, masáže, saunování apod.

Se souložením je to podobné jako s túrou do hor. Tempo se musí přizpůsobit tomu slabšímu.


Tímto doporučením samozřejmě nechci snižovat význam citové vazby mezi partnery. Nepochybně i na ní velmi záleží. Ovšem nejen na ní. Právě na to se snažím upozornit. Ten, kdo se v dlouhodobém vztahu dožaduje častějších pohlavních styků, bývá obvykle muž. Na druhé straně je třeba říci, že vzácná není ani opačná situace, kdy naopak žena reklamuje u svého partnera nízký zájem o sex.

Pokud se manželé nedokážou dohodnout na tom, jak často by se měli milovat, doporučujeme, aby zvolili kompromis. Měl by se blížit představám toho z nich, který si přeje nižší frekvenci styků. Jinak hrozí, že se mu sex začne protivit.

Se souložením je to podobné jako s túrou do hor. Tempo se musí přizpůsobit tomu slabšímu. Jako rozumné minimum bych však doporučoval týdenní interval. Právě kvůli zmíněnému riziku intimního odcizení.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.