Sex a emoce

Abstrakt přednášky na Kongresu České lékařské akademie v Karlových Varech 21.10.2011

Emoční komponenta sexuální motivace je významná z mnoha pohledů. „Sexuální cyklus", který znázorňuje stupňující se pohlavní vzrušení, orgasmus a uspokojení, je třeba nahlížet na základě „Centrálního motivačního stavu". Ten obsahuje jednotlivé komponenty sexuální motivace: sexuální identifikaci, sexuální orientaci, sexuální emoce a sexuální chování v širokém smyslu slova (behaviorální i kognitivní složky). Jednotlivé emoce, spojené se sexualitou, mají své neurobiologické i psychologické koreláty.

Sexuální vzrušení není jen aktivační fenomén, nýbrž plnohodnotná emoce, která má intrapsychickou i periferní komponentu. Prostudovány jsou endokrinní i neuroendokrinní základy sexuálního vzrušení u mužů i žen.

Orgasmus je emocí v lidské fysiologii jedinečnou, a to jak svým intenzivním vnitřním prožitkem, tak specifickým klonickým motorickým doprovodem.

Sexuální uspokojení (satisfakce) je emocí poměrně málo studovanou ve svých fysiologických i klinických významech.

V lidské sexualitě hraje zásadní roli párové chování. Navázání párového vztahu a jeho udržení po delší dobu je významnou složkou normální sexuální motivace. Nejde přitom o fenomén ryze kulturní povahy. Základními emocemi pro párové chování jsou erotická fascinace konkrétními objekty a zejména pak romantická láska. Tyto s párováním spojené emoce jsou významnými motivačními silami.

Emoce, spojené se sexualitou mohou nabývat jak pozitivní, tak negativní kvalitu. Jde o složky motivace natolik intenzivní, že zajišťují existenci druhu homo sapiens na této planetě. V tomto směru se zejména uplatňují iracionální a kompulzivní výstupy těchto emocí.

 

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Sexuologický ústav 1.LF UK Prah
Apolinářská 4
120 00 Praha 2
E-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.