Proč schizofrenie budí strach 

Novinky.cz, 12. 9. 2019 

O málokteré nemoci mají lidé tak zkreslené představy jako o schizofrenii. Rozhodně při ní nedochází k rozdvojení osobnosti, jak se traduje. Má jiné typické příznaky. Jejich znalost může pomoci 100 000 schizofrenikům, kteří v ČR žijí. Společnost pak možná nebude reagovat na jejich potíže jen strachem a tím, že se od nich odtáhne. 

Odborníci mluví o 100 000 neviditelných, protože o většině nemocných společnost obvykle neví. Žijí mezi námi, aniž by jejich okolí cokoliv tušilo. Pravda, občas dojde i k výjimečným situacím. Třeba když paranoidní schizofrenik, který se obvykle špatně léčí nebo použije omamné látky, někoho napadne, vážně zraní, případně i zabije.       

„Média věnují vraždám a dalším podobným případům velkou pozornost," říká prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky VFN v Praze. „Kdybychom ale prošli trestní spisy lidí, kteří někoho zabili nebo spáchali podobný trestný čin, bude mezi nimi úplně zanedbatelný počet osob, které trpí schizofrenií."

Typické příznaky 

Jak se choroba projevuje? U nemocných se mohou objevit některé z těchto příznaků:              

  • Halucinace a bludy, které jim těžko vyvrátíte. Slyší hlasy nebo vidí různé výjevy, i když jsou to jen představy jejich narušeného mozku. Přesto je vnímají jako realitu.
  • Jsou napjatí, podráždění a neklidní, což se projevuje třeba nesmyslnou tělesnou aktivitou. 
  • Špatně rozlišují emoce jiných lidí, jejich citové reakce mohou být chladné. 
  • Často se u nich střídají nálady. Někdy se chovají nepředvídatelně a neadekvátně situaci. 
  • Mohou mít sníženou duševní výkonnost, případně upadnou do apatie, občas se objeví i sebevražedné sklony.
  • Špatně navazují sociální kontakty, snadno se ocitnou v osamění, v sociální izolaci atd. 

Zachytit nemoc co nejdřív 

Schizofrenie se u lidí objeví obvykle mezi 15 až 35 lety a častěji u mužů. Spustit ji může stres, drogy, porod, nemoci, někdy ale spouštěč chybí. K prvním projevům patří obvykle to, že se u postižených zhorší pozornost, poznávací funkce, myšlení a řeč. Mohou se objevit také poruchy spánku, pocity úzkosti a sociální izolace.

„Čím dřív se lékařům podaří zachytit psychotický proces, který se obvykle rozvíjí řadu let, tím větší mají šanci ho léčit a tím menší bývají jeho následky," říká profesor Raboch. „Ať už to jsou stupňující se ataky choroby, narušení duševních schopností včetně schopnosti žít běžný život, sklony k sebevraždě atd."

Přiznat si chorobu je těžké
Včasná intervence lékařů také pomůže nemocnému, aby co nejdřív pochopil, co se s ním vlastně děje, což je zásadní pro jeho efektivní léčbu. Hodně k ní mohou přispět blízcí nemocného člověka. V některých případech trvá řadu let, než si nemocný přizná, že trpí schizofrenií. Pokud se léčí špatně, nebo vůbec, nemoc se u něho rozvine a hrozí další potíže. „Někdy pak může dojít i k tomu, že chorobně podezřívavý nebo vztahovačný pacient obvinuje svého lékaře z věcí, které neudělal, vyhrožuje mu a u některých schizofreniků se mohou objevit i sklony k agresi," říká psychiatr a sexuolog doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina.

U různých lidí se projevuje různě
Jak choroba někdy probíhá a jak zasahuje do života postiženého, to velmi zajímavě ukázali tvůrci amerického filmu Čistá duše s Russellem Crowem v hlavní roli. Získal čtyři Oscary a inspiroval se příběhem geniálního matematika Johna Forbese Nashe, nositele Nobelovy ceny, kterého nemoc trápila. Pronásledovaly ho paranoidní představy, že ho sledují americké tajné služby. Když ho propustili z nedobrovolné hospitalizace, utekl do Evropy, odkud posílal domů zašifrované matematické kódy i vzorce...

„Háček je v tom, že choroba mívá u různých pacientů různé příznaky, které se projevují v individuálních kombinacích a s odlišnou intenzitou," říká docent Zvěřina. „U někoho mohou dominovat bludy a halucinace, u jiného spíš apatie nebo emoční chlad. Zpočátku navíc nemusejí být zřetelné. I proto není snadné ji diagnostikovat."

Různý bývá i průběh nemoci. Zhruba u třetiny pacientů proběhne jedna ataka, ale nezanechá na pacientovi žádné následky. Může žít normální život. Další přibližně třetina mívá opakované problémy, ale jakmile je zvládne, vrací se zpátky do všedního života. „U poslední třetiny způsobí choroba vážné potíže a často i změnu osobnosti," upozorňuje profesor Raboch. „Řada pacientů pak končí v invalidním důchodu."

Léčit se dá několika metodami
Nemoc se dá léčit řadou postupů. U lehčích případů může sehrát pozitivní roli třeba psychoterapie, u složitějších je potřeba, aby pacienti užívali léky. Ať už ve formě pilulek nebo injekcí, které působí dlouhodobě. Díky injekcím pak nemusejí myslet na to, aby nezapomněli brát pravidelně léky, a jsou přitom dostatečně kompenzovaní.

Většině pacientů pomáhají moderní léky v tom, aby žili téměř normální život. Ale podstatný je také postoj konkrétního člověka k jeho chorobě. Stejně jako to, jakou má zátěž v práci nebo rodinné zázemí. I to hezky ukázal film Čistá duše. Mnoho nemocných žije naplněný život, dovedou si ho užít, mají rodiny a starají se o děti. Bývá to pro ně o něco složitější než pro zdravé lidi, ale zvládají to.

Užitečný web
Pokud se chcete dozvědět víc o schizofrenii a její léčbě, klikněte na www.100tisicneviditelnych.cz.

 

 

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.