Pomáhá sportovcům sex, nebo jim škodí?

Novinky.cz, 21. 9. 2019 

Zhorší se výkon sportovce, když si večer před závodem dopřeje sex? Různí sportovci nebo jejich trenéři na to mají různé názory. Někteří z nich argumentují tím, že jde o zbytečné plýtvání silami a rozptylování. V minulosti často vycházeli z představy, že kvůli vášnivému sexu a výronu semene ztrácí muž část své energie. Ostatně o tom, jak vypadají pánové po ejakulaci, by mohla vyprávět mnohá z manželek. Zatímco ony jsou po milování většinou čiperné a hovorné, hodně mužů v okamžiku uvolnění po pohlavním styku zmlkne nebo usne.  

Jeden z nejslavnějších boxerů historie, Muhammad Ali, sexuálně abstinoval před velkým zápasem pokaždé šest týdnů. A svá vítězství přičítal právě agresivitě, kterou u něj prý vyvolávala sexuální „nadrženost".

Trenér Fabio Capello, který vedl anglickou fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa v roce 2010 v Jihoafrické republice, také zakazoval svým svěřencům sex. Anglie bez ohledu na to vypadla hned na začátku vyřazovacích bojů. Jak vidíte, stejný přístup, ale opačný výsledek.

Co na to říkají vědci? Studie zveřejněná v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine zkoumala, kolik energie stojí pány milostné hrátky. Její závěry měly být příspěvkem do diskuse, jestli by sex mohl nahradit aktivity v posilovně nebo fitcentru.

Autoři studie zjistili, že pětatřicetiletý muž, jehož pohlavní styk trvá přibližně šest minut, se tímto způsobem zbaví v průměru jednadvaceti kalorií. Ironicky poznamenávají, že to je pouze o čtrnáct kalorií víc, než kolik by spálil sledováním televize. Soulož představuje asi takovou zátěž, jako když svižně vyběhnete pěšky do druhého patra. Pro trénované sportovce je to naprosto zanedbatelný výdej energie.

Sportovní lékaři z Georgia State University se rozhodli přesně změřit, do jaké míry může ovlivnit pohlavní styk výkony sportovců. Testovali u profesionálních sportovců výkonnost jejich svalů a kondici oběhové soustavy. Část z nich měla večer před zátěžovým testem sex, část sexuálně abstinovala. Výkon a kondice obou skupin se však v ničem nelišily.

Sex před závody není podle nich hendikepem, to je pouhý mýtus. U některých jedinců funguje proto, že mu věří a víra pak ovlivňuje jejich sportovní výkon. Určitě podle tohoto výzkumu platí: atleti, kteří se sexu před závodem vyhýbají, nezískají žádnou výhodu před těmi, kteří si ho dopřejí.

K podobným závěrům dospěl tým vědců z Florentské univerzity vedený Laurou Stefaniovou. Analyzoval víc než pět set různých prací na téma sex a sport. Nenašel žádný vědecký důkaz o tom, že by pohlavní styk měl na sportovní výkony negativní dopady.

Stefaniová zároveň upozornila na to, že z několika set prací bylo jen devět skutečně relevantních, tedy takových, které lze brát opravdu vážně. To není mnoho. Podle ní vědci nezkoumali to téma dobře, a to je jeden z důvodů, proč mezi sportovci a trenéry dál koluje hodně neověřených fám i příběhů.

Sex má relaxační účinek, tudíž může pomáhat
Na základě prostudovaných prací však tvrdí, že by ji nepřekvapilo, kdyby se při opravdu důkladném výzkumu ukázal opak: sex před sportovním výkonem sportovcům neškodí, ale naopak prospívá.

Má totiž relaxační účinek. A to může snížit hladinu stresu, ať už při sportech výbušných, vytrvalostních, nebo takových, které vyžadují koncentraci, jako je dejme tomu střelba. Podmínkou by podle ní mělo být to, aby se intimní hrátky odehrávaly minimálně deset hodin před sportovním výkonem. Pokud jde o obavy trenérů, mohou být oprávněné v případě, kdy sportovec kvůli sexu ponocuje nebo flámuje. To jeho výkon nejspíš příznivě neovlivní.

Jinak pro sportovce nepochybně platí totéž, co pro běžnou populaci. Každý člověk má své potřeby a také reaguje trochu jinak. Co jednoho vyvede z míry, s druhým nehne. Když však partneři udržují pěkný vztah a mají hezké sexuální zážitky, ovlivňuje to jejich kondici příznivě. Speciální kapitolou je pak vliv jednotlivých sportovních disciplín na sexuální zdatnost.

Třeba těžká atletika se svými silovými výkony může příznivě působit na potenci mužů. Naopak kulturistika a těžká atletika většinou neovlivňuje nejlépe sexuální touhu žen. A vytrvalostní sporty typu maratonských běhů ji mohou hodně oslabit kvůli své extrémní náročnosti.

Některé výzkumy upozorňují na negativní vliv cyklistiky na potenci mužů. Dynamický kontakt mezi sedačkou a kořenem pohlavního údu pro ně představuje nemalou zátěž. Ani to však některým z nich nebrání v občasných sexuálních avantýrách na hotelových pokojích, například na soustředěních nebo ve dnech volna mezi etapami

Většina špičkových sportovců si sex spíš užívá, než by si ho zakazovala
Svědčí o tom zhruba 150 000 prezervativů, které jim rozdávají pořadatelé letních olympijských her.

Profesionální sportovci se dnes většinou úplně vyhýbají dopingu v podobě anabolických hormonů nebo excitačních drog. Víc se jejich nerozumné užívání objevuje mezi rekreačními návštěvníky fitcenter a stoupenci bodybuildingu nebo kulturistiky.

Obvykle netuší, že anabolické hormony mohou výrazně poškodit jejich plodnost, protože blokují tvorbu spermií. I když je pak vysadí, trvá někdy celé měsíce, než se tento stav zlepší.

Pokud jde o rekreační sportování, zlepšuje tělesnou i psychickou kondici mužů i žen. A má na jejich sexuální život podobně pozitivní vliv, asi jako pravidelný partnerský sex.

 

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN Praha

Náplň činnosti Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Sexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskou péči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavním životě. Součástí klinické práce ústavu je zejména:

 • diagnostika a léčba sexuálních poruch
 • diagnostika a léčba poruch sexuální identifikace
 • diagnostika a léčba parafilií. (sexuálních deviací)
 • posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálních deliktů
 • vyšetřování a léčba poruch plodnosti muže
 • spermiologická laboratoř se spermabankou

Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepci a poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS (včetně anonymního testování).

Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologie na 1.lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavu mají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokých školách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologie IDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávání lékařů v sexuologii.

Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálního chování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývají sociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a na různých epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavně přenosných onemocnění.

Koncepce činnosti Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Sexuologický ústav je v této zemi jedinečným zařízením. Svým smíšeným charakterem zdravotnicko - školského charakteru i svou tradicí.

Pedagogická a výchovná činnost

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů i středně zdravotnických pracovníků. Domnívám se, že studenti lékařské fakulty by měli mít zařazen ucelený přednáškový blok ze sexuologie, protože je v silách ústavu takový blok (podobně jako je poskytován bakalářům) zajistit. Stávající stav přednášek a cvičení v rámci výuky gynekologie, psychiatrie a fysiologie považuji za nedostatečný. Až se konečně ustálí nová koncepce doškolování lékařů, budeme moci opustit symbiózu s IDVZ a stát se akreditovaným pracovištěm, které vede postgraduální výchovu, organizuje klinickou práci hostujících lékařů a uděluje atestační osvědčení, případně parciální licence. Sexuologický ústav a jeho zaměstnanci se vždy vydatně podíleli na sexuální výchově obyvatelstva, zejména dětí, mládeže a rizikových skupin. Také na výchově pedagogů a odborníků jiných oborů (psychologové, právníci, policisté).

Věda a výzkum

Sexuologický ústav má dlouhou tradici úspěšného řešení různých vědeckých problémů. V současné době zde řešíme grantový výzkum spermiologických hodnot v jednotlivých dekádách od konce padesátých let. Ústav se také podílí na výzkumech sexuálního chování obyvatelstva (další průzkum na randomizovaném vzorku populace chystáme v roce 1998.

Léčebná a preventivní činnost

Pojetí naší sexuologické klinické práce je komplexní. Ambulance ústavu řeší jak reprodukční, tak behaviorální problémy pacientů. Zejména spermiologická laboratoř a spermabanka ústavu nabývají na významu. Špičkovou úroveň péče je možné zajistit jen soustavným doškolováním lékařů a SZP. Zejména v oblasti sexuálních dysfunkcí, falopletyzmografického vyšetřování, vyšetřování a léčby poruch sexuální orientace a identifikace, jakož i při posuzování a léčbě pachatelů sexuálních deliktů a jejich obětí. Pokračuje činnost antikoncepční poradny a sexuologické poradny pro HIV/AIDS (spolu s možností anonymního a bezplatného testování HIV, hrazeného z provozní dotace MZd).

Sexuologická společnost

Sexuologická společnost ČLS JEP sdružuje sexuology i odborníky jiných oborů se zájmem o tuto problematiku. Podílí se velkou měrou na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, zajišťuje a garantuje pořádání odborných sympozií a seminářů. Společnost zajišťuje i výměnu informací mezi jejími členy.

Počet členů: 185

Sexuologická pracoviště:

 • Nemocnice sv. Anny v Brně, sexuologické oddělení
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, sexuologické oddělení
 • Psychiatrické oddělení, sexuologické oddělení, Liberec
 • Nemocnice v Českých Budějovicích, sexuologické oddělení
 • FN v Olomouci, Psychiatrická klinika, sexuologické oddělení
 • Psychiatrická léčebna v Praze 8 v Bohnicích, sexuologické oddělení
 • PL v Jihlavě
 • PL Kosmonosy
 • PL Horní Beřkovice
 • PL Havlíčkův Brod
 • PL Opava
 • PL Dobřany
 • PL Kroměříž

Kontaktní adresa:

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. – předseda
Sexuologický ústav
Apolinářská 4, 128 08 Praha 2
telefon: +420 224 968 232
fax: +420 224 968 233
e-mail: jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.