Také po obou světových válkách, ve kterých zahynuly miliony vojáků i civilistů, následoval vzestup porodnosti. Jako by se lidé instinktivně snažili nahradit ztráty na lidských životech, které války přinesly a přinášejí.