Pochyby kolem bisexuality 

Novinky.cz, 28. 11. 2015

Otázka bisexuality provokuje diskuse. Bisexuálové by měli být lidé, které eroticky přitahují muži i ženy, a to stejně silně. Když ale budeme tento pojem kriticky zkoumat, ukáže se jako docela problematický. Situaci komplikuje skutečnost, že se i jednoznačně heterosexuální muži nebo ženy mohou v určitém období svého života chovat homosexuálně. 

Poznal jsem třeba pacientku, která z lásky ke stejně staré dívce, kterou poznala ve výchovném zařízení, chtěla být dokonce mužem. S partnerkou měla samozřejmě homosexuální pohlavní styky. Ve spolupráci s lékaři zahájila dokonce kroky ke změně pohlaví. Po rozpadu tohoto vztahu však její touha po změně pohlaví zmizela. Provdala se a cítí se jednoznačně heterosexuálně orientovaná. Žije ve spokojeném manželství a má dvě děti. Památkou na její lesbickou a transsexuální epizodu je u ní nápadně hluboký hlas. Získala ho po několikaměsíční aplikaci mužského pohlavního hormonu.

Mladí muži, kteří se živí homosexuální prostitucí, jsou ve většině případů jednoznačně heterosexuálně orientovaní. Mohu to s jistotou tvrdit alespoň o těch, které jsem vyšetřoval jako sexuolog. Také není sporu o tom, že homosexuálně orientovaná menšina mužů a žen se ve více než polovině případů pustí na počátku svého sexuálního života do nějakého toho heterosexuálního vztahu. Snaží se být jako ostatní, tedy většinoví heterosexuálové.

Tito lidé často charakterizují sami sebe v různých dotaznících nikoliv jako homosexuály, tedy gaye nebo lesbičky, ale jako bisexuály. Při bližším vyšetření se však ukáže, že většina z nich má jasnou homosexuální orientaci. Menší část z nich pak můžeme označit jako heterosexuály, kteří nejsou o své většinové orientaci přesvědčeni kvůli opakovaným homosexuálním zkušenostem.

Jeden z kritiků pojmu bisexualita kdysi prohlásil, že člověk je buď heterosexuál, nebo homosexuál, anebo lže. Tak jednoduché to ovšem není. Lidem někdy trvá velmi dlouho, než se zorientují ve svých sexuálních preferencích. Zejména homosexualitu si někteří nechtějí dlouho přiznat. Řada z nich ji zatajuje po celý život. Nejen před svým okolím, ale dokonce i sami před sebou.

Speciální studie
Určit reálnou povahu bisexuála pomáhají speciální studie. Dokážou přesně změřit skutečnou erotickou preferenci vyšetřované osoby pomocí psychofyziologických postupů.

Sexuologové také mohou zjistit reakce mužů i žen na nahé obrázky lidí obou pohlaví. V těchto testech jsem ještě nikdy neviděl člověka, který by reagoval stejně silně na obě pohlaví.

Existují však jedinci, u kterých není možné prokázat homosexuální nebo heterosexuální preferenci kvůli nápadně slabým nebo chaotickým reakcím. Ovšem lidé, kteří dosáhnou měřitelného výsledku v testu pozitivní erotické reakce, jsou vždycky orientovaní homosexuálně nebo heterosexuálně. Bez ohledu na to, co uvádějí o své domnělé bisexualitě.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.