Péče o sexuální zdraví je poněkud genderově nevyvážená. 

Info-zdravi.cz 

 

Co je to sexuální zdraví

Je zcela nepochybně velice záslužné, připomínat lidem v masmediálním prostoru problémy a rizika spojená s pohlavním životem. Zastřešující pojem „sexuální zdraví" je opravdu hodně široký, a týká se mnoha aspektů lidské biopsychosociální existence. Sexualita je oblastí, ve které lidé jednají většinou pod vlivem neobyčejně intenzivních emocí, a to jak těch pozitivních, tak negativních. Není žádným tajemstvím, že za mnohé životní komplikace vděčíme zkratkovitým rozhodnutím, které jsme učinili pod vlivem erotického poblouznění, nebo romantické zamilovanosti. Jiná taková rozhodnutí mohou být samozřejmě naopak spojena s celoživotním úspěchem a radostí. Je důležitým úkolem rodičů, školy a médií, poskytnout zejména mladým lidem dostatek vědecky podložených a racionálních informací.

V posledních letech se nejen u nás, ale ve všech rozvinutých zemích, mediálně velice podrobně diskutují problémy nejrůznějších sexuálních menšin.

Mladí lidé mají nadbytek informací z nespolehlivých zdrojů

Otevřená sexuální výchova je zatím jediným spolehlivějším postupem k prosazení rozumného a poučeného přístupu k pohlavnímu životu. Lidé bohužel často získávají informace v této oblasti z nespolehlivých zdrojů a ocitají se tak pod vlivem nejrůznějších mýtů a polopravd. Mladí lidé by se neměli do partnerského sexu pouštět bez základních informací o antikoncepci a sexuální hygieně. Z klinické praxe také dobře víme, že někteří lidé se zbytečně dlouhé roky trápí nějakým domnělým nedostatkem ve své tělesné výbavě, protože se stydí. Podobně je tomu v oblasti sexuálních poruch, nebo deviantních sexuálních zájmů. Péče o sexuální zdraví je poněkud genderově nevyvážená. Ženy mají k dispozici celý základní medicínský obor, gynekologii, zatímco pokusy, zorganizovat jakýsi protějšek medicíny pro muže, nejsou zatím nikterak účinné. Muži i ženy by měli vyhledat odborná vyšetření svých sexuálních orgánů a funkcí včas, a bez předsudků a studu. Těmi nejvýznamnějšími oblastmi jsou zde samozřejmě reprodukce, pohlavně přenosná onemocnění, poruchy sexuálních funkcí a také nejrůznější poruchy sexuálního chování. V posledních letech se nejen u nás, ale ve všech rozvinutých zemích, mediálně velice podrobně diskutují problémy nejrůznějších sexuálních menšin. Považuji za rozumné, věnovat podstatně více pozornosti problémům více než devadesátiprocentní většiny lidí se standardní heterosexuální orientací.

RSSRSS| normal| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.