O masakru v Orlandu, Chrastavě i doktoru Bartákovi. "O českých soudech si iluze nedělám!" 

Bleskove.cz, 22. 6. 2016

Je uznávaným odborníkem psychiatrem a sexuologem. Byl europoslancem a dnes se věnuje především své lékařské profesi. Politickou scénu i její dění sleduje, i když z povzdálí. Jaký je jeho názor na orlandského vraha Mateena, na výchovný ústav v Chrastavě, snížení trestní odpovědnosti mladistvých, soudy či jak vnímá kauzu MUDr. Bartáka alias Doktora čuně? Na to se Bleskove.cz zeptal Jaroslava Zvěřiny. 

Pane docente, jistě sledujete situace v posledních dnech. Masakr v Orlandu, kde "terorista" vyvraždil gay klub a zabil na 50 lidí. Spekuluje se, že sám byl "skrytý" gay a z nenávisti tohle udělal. Je to podle Vás reálné?
Jejich potlačovaná preference se může proměnit v nenávist. Ovšem masakr těchto rozměrů musel mít nějaké další „ideologické" motivy typu islamistického.

Chovají se podobně "nenávistně" takzvaní "zakuklenci", tedy gayové, kteří si to sobě nebo okolí nechtějí přiznat?
Tito si většinou své negativní emoce vybíjejí slovními útoky nebo nějakými osobními potyčkami.

Setkal jste se s něčím podobným či obdobným, byť v malém měřítku, že by takový člověk někoho napadl, zabil, protože se bál odhalení či nenáviděl jiné gaye?
Nikoliv, nesetkal.

Mají souvislost, podobné případy se sexualitou nebo spíš psychickou či psychiatrickou poruchou?
Sérioví a masoví vrazi prakticky nikdy netrpí duševní chorobou v pravém smyslu slova. Bývají to agresivní psychopati, kteří se případně zakoukají do nějaké pokroucené hodnoty.

Hrozí eventuálně i něco podobného v ČR?
Něco podobného nemůžete vyloučit nikdy a nikde. Je to něco jako přírodní pohroma.

V posledních dnech se přetřásá Výchovný ústav v Chrastavě, který se má rušit. Myslíte si, že jsou zde skutečně "děti", které sem nepatří? Byť jsou tam mladiství agresivní, problematičtí lidé, někdy násilníci.
Do ochranné výchovy umísťují děti soudy, a to z různých důvodů. Pokud tam byly děti, které tam nepatří, bylo by to pro ty soudy hodně špatné vysvědčení. O českých soudech si iluze nedělám, ale tak strašně nekompetentní jistě nejsou.

Je takových ústavů zapotřebí? A byl byste pro zpřísnění?
Opravdu nebezpečné dětské delikventy bychom měli dokázat alespoň ohlídat tak, aby nemohli kdykoliv z ústavu odejít. Ochranná výchova systémem „létajících dveří" je myslím české specifikum. Zcela nedávno mně jeden dospělý delikvent vyprávěl, jak z dětského výchovného ústavu s kamarádem za dva roky utekli desetkrát. Jednou k příbuzným toho, jindy druhého z nich.

Jste pro snížení věkové hranice trestní odpovědnosti mladistvých, případně na kolik let a proč?
Nejsem pro takové snížení, protože to má jen symbolický význam. Děti nemůžeme umístit mezi zločince do věznic. Je třeba zpracovávat zkušenosti senátů, které soudí děti a mladistvé. Z jejich zkušeností pak udělat takové úpravy zákonů, abychom mohli nařídit třeba ochrannou léčbu i dítěti. A zejména abychom vytvořili taková ústavní zařízení, která tu ochrannou léčbu a výchovu dokážou zvládnout.

Agresivita mezi dětmi i mladistvými i podle některých kantorů stále stoupá. Čím je to způsobeno?
Já neznám žádná data, která by tu vaši tezi podporovala. Děti a mladiství dokázali a dokazují, že dovedou být někdy velmi krutí a bezcitní. Nezralá psychika se nedokáže snadno vyrovnat se zlobou a nenávistí. Dnešní děti a dospívající trpí neduhem celé naší postmoderní společnosti. Tím je především nedostatek respektu k autoritám a rozpad hierarchie hodnot. Také ovšem nebývalé znevážení rodiny a téměř většinová výchova dětí v jedináčkovských a jednorodičovských formacích.

Mají na to vliv média, počítačové hry a kolektiv, nebo každý jedinec je v tomto ohledu "postižený" nějak genově a podobně? Tedy, že to má v sobě zakódované?
Vše co uvádíte: Násilí, sobeckost a bezohlednost jsou významnými kulturními hodnotami. Téměř nikdo neoslavuje respekt, úctu k hodnotám a vůbec občanské ctnosti.

Jak velký vliv má výchova v rodině vliv na člověka, který pak ve 13, 14, 16 letech jde a někoho surově zbije, znásilní či zavraždí.
Viděl jsem několik dětských vrahů. O jejich nebezpečnosti většinou okolí, a tedy ani příbuzní, neměli ani potuchy. Se svými patologickými myšlenkami se ani děti okolí nesvěřují. Vysloveně špatná výchova vede spíše k obecné „spratkovitosti" než k vraždám.

Jste také bývalý politik. Co v tomto ohledu českým či evropských politikům kladete za vinu.
Hlavním problémem není kvalita politiků, ale kulturní úroveň celé naší civilizace. Kult násilí a sobeckosti nevymysleli politici. Je to bohužel sociální a kulturní fenomén, patrný ve všech soudobých kulturních a politických formacích.

Měly by se podle vás celkově zpřísnit tresty za násilné a brutální trestné činy, nebo hranice 15 - 30 let stačí?
Problémem nejsou mírné tresty za jeden delikt. Problémem je, že u nás nejsme schopni zločincům, kteří se dopustili opakovaných deliktů, sčítat ty tresty. Za jednu vraždu je 30 let v pořádku. Za čtyři vraždy by to mělo být čtyřikrát tolik. Když už tedy jsme odpůrci trestu smrti. Ta kumulace by se samozřejmě měla uplatňovat též u deliktů podstatně méně vážných. Bylo by to praktické.

A co schizofrenici, kteří napadnou, zavraždí. Neměli by se "navždy" zavřít do zařízení, odkud by nemohli, a nehrozila by recidiva?
Dnes máme k dispozici takovou instituci, která může izolovat nebezpečné zločince. Je to zabezpečovací detence. Těch vraždících schizofreniků je opravdu velmi málo. Daleko častěji vraždí psychopati. Ani nejmodernější psychologické a psychiatrické metody nejsou schopny úplně bezpečně odhalit opravdovou nebezpečnost konkrétního jedince. Když už vraždí, všichni víme, že nebezpečný byl. Po bitvě je jistě každý generálem.

Když jste nyní jistě sledoval případ MUDr. Bartáka, který napadal, týral a chystal se nechat zavraždit XY lidí, jako psychiatr- sexuolog, jaký na něj máte názor?
Je to typický případ toho, že násilnický recidivista nemusí být duševně nemocným člověkem. I velmi inteligentní jedinec může trpět poruchou osobnosti. Jak jej mohli nechat v „nápravném zařízení" spřádat nějaké plány na zločiny, je mi záhadou. Možná to něco signalizuje o kvalitě našeho vězeňství.

Je mezi lidmi ve společnosti hodně "skrytých" nebezpečných násilníků, schizofreniků a šílenců?
Těch opravdu nebezpečných není mnoho, ale jsou. Podle mých zkušeností na sebe téměř každý nebezpečný agresor před spácháním opravdu těžkého zločinu upozorní nějakými poruchami chování, které jeho okolí hodnotí jako málo nebezpečné.

Jaký nejhorší, případně nejkurióznější případ ve své praxi jste zažil?

Tím nejhorším, co můžete v této oblasti těžkých zločinů potkat, jsou vrahové malých dětí a starých lidí. Raději bych nic z toho nepopisoval.

A případně nějaký "úsměvný"?
Na probírané motivy mně nic veselého nenapadá.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.