Nevím, proč by gay nebo lesba nemohli vychovávat dítě!  

Bleskove.cz, 11. 7. 2016

Mají gayové a lesby žijící v partnerství právo na adopci - osvojení dítěte, nebo je to i morálně špatně a může nastat "diskriminace" hetero párů, jak se vyslovil Václav Klaus ml., který podobně jako jeho otec exprezident bojuje proti této tématice? Bleskove.cz proto oslovilo předního českého sexuologa a psychiatra Jaroslava Zvěřinu.     

Poté, co Ústavní soud uvedl, že lidé žijící v registrovaném partnerství nemají být diskriminováni, pokud jeden z nich požádá o adopci dítěte, se opět společnost rozdělila na dva tábory. První jasně říká ano, hurá, konečně. Druhá, včetně Václava Klause ml., tvrdí, že může nastat "ohrožení" tradiční rodiny. A že heterosexuální páry mohou být svým způsobem diskriminovány, "aby se pak neříkalo", že jsou diskriminovány páry stejného pohlaví. To je ale i podle mnohých sociálních pracovníků nesmysl!

„Ze sexuologického hlediska není homosexuální orientace duševní poruchou. Je-li jedinec s touto menšinovou orientací, ať již žena nebo muž, sociálně a psychicky zdatný a nekonfliktní, není důvod, proč by nemohl vychovávat dítě. Mnoho z nich také své vlastní děti vychovává," řekl Bleskove.cz docent Jaroslav Zvěřina, který má letité zkušenosti právě i s lidmi, kteří tuto otázku řešili a dále řeší.

Rozumí však obavám některých lidí, kteří jsou neinformovaní nebo rezervovaní už z důvodu nějaké formy výchovy či vlivu okolí, ale sám by nikoho nediskriminoval.  

„Registrované partnerství, případně manželství osob stejného pohlaví je postmoderní instituce, se kterou je historicky vzato minimum zkušeností. Existují civilizace, které něco takové i dnes odmítají a dokonce trestají. Není tedy divu, že každé prosazování stejnosti s heterosexuálním tradičním manželstvím vyvolává negativní emotivní reakce. Uvědomte si prosím, že asi dvacet procent populace dodnes považuje homosexuální osoby, zejména pak muže, za potenciálně nebezpečné devianty. To celé záležitosti samozřejmě sociální přijetí neusnadňuje," podotýká sexuolog a psychiatr Zvěřina.

To, že někteří odpůrci, včetně lidovců, tvrdí, že nároky gayů a leseb na stejná práva jako mají heterosexuální dvojice naruší tradiční model rodiny a že se tím děti dostávají do svízelné situace, je pokrytecké a nesmyslné.

„Kolik dětí žije v takových vztazích šťastně. Jen u nás jsou jich desítky tisíc. A na rozdíl od ,normálních´ vztahů nežijí v prostředí, kde by se někdo hádal, kde by se takzvaně tahali o děti, ba naopak. My vychováváme dvě děti mého partnera už osm let spolu a těžko byste našli asi spokojenější sourozence, než jsou ti naši," říká pan Jiří, který s partnerem žije devět let.

Ani sám docent Zvěřina nechápe obavy některých lidí ve smyslu, že by gay orientace měla na výchovu dítěte nějaký vliv, co se formování jejich orientace týče. „Ta je prostě daná, s tou se člověk narodí. A nedomnívám se, že by slušné jednopohlavní dvojice byly nějakým rizikem pro děti, které vychovávají. Jejich právo na náhradní pěstounskou péči o dítě by se mělo posuzovat zcela individuálně," dodává Zvěřina s tím, že ale na druhou stranu z odborného hlediska ovšem také nezná žádný racionální argument, který by považoval stejnopohlavní rodičovství za výrazný evoluční pokrok.

Mnozí gayové a lesby kritikům výchovy dětí stejnopohlavními páry také oponují, že ne každý gay či lesbický pár chce dítě. „Znám mnoho párů, kteří mají psa, kočku a děti nechtějí. Buď se na to necítí, nebo prostě nechtějí mít takové závazky. Takže říkat plošně, že ,oni chtějí a budou si to vymiňovat´ - je nesmysl, pokrytectví a demagogie," dodala paní Alena, která sama žije se ženou a o výchovu dětí nějak zvlášť nestojí.        

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.