MUDr. Miroslav Plzák, Csc.
25.8.1925 - 13.11.2010

Emeritní primář Psychiatrické kliniky  1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2  nás opustil po dlouhé a svízelné nemoci. Česká i československá odborná a kulturní veřejnost v něm ztratila významného psychiatra, psychoterapeuta, spisovatele a dramatika.

Psychiatr Miroslav Plzák pracoval v letech 1954 – 1989 na „své“ Psychiatrické klinice. Patřil k významným osobnostem svého oboru. Věnoval se klinice i vědeckému výzkumu depresivních stavů a prevenci sebevražednosti. Přednášel studentům a věnoval se postgraduální výuce mladých lékařů.  Patřil k zakladatelům telefonické „Linky důvěry“. Byl bohem nadaným psychoterapeutem, který svým pacientům a pacientkám nejen imponoval, ale byl jim také životním průvodcem a poradcem s vynikající empatií.

Miroslav Plzák patří k zakladatelským osobnostem české nauky o manželských a partnerských problémech, „matrimoniologie“. Byl dlouholetým spolupracovníkem pražské Manželské a předmanželské poradny. Jeho publikace na téma partnerských a manželských vztahů jsou psány svěžím a literárně hodnotným jazykem. Mnohá jeho rčení zlidověla. Někdy také výroky, které klasik nikdy nepronesl, jako třeba „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ ve vztahu k nevěře. K těm spolehlivě Plzákovým výrokům patří ku příkladu tento: „Stav zamilovanosti nerozhoduje o tom, jak láska dopadne. Dokonce bych řekl, čím víc a bezhlavě se zpočátku milujete, tím více ohrožen je její konec.“.  Nebo Plzákova „tři S“:  „Pokud se vám po partnerovi STÝSKÁ, máte SOUCIT s jeho trápením, máte STRACH, aby se mu nic nestalo, tak ho máte rádi“.  Právě přes studium partnerských problémů se Plzák dostal k poradenství v intimních problémech. Stal se  tak vynikajícím znalcem sexuálních problémů heterosexuálních dvojic.

Miroslav Plzák byl typickým extrovertem, výtečným společníkem a každým coulem gentlemanem. Měl obrovské vrozené charisma, kterým dokonale oslňoval ve společnosti nejen dámy. Byl bystrým a moudrým glosátorem a diskutérem. Oblíbené byly jeho přednášky pro mediky a také přednášky na odborných lékařských a psychologických fórech. V posledních letech jej vleklé onemocnění vzdálilo pravidelným kontaktům s veřejností. Jeho  příležitostná vystoupení v médiích nebo při přednáškách a  besedách  byla však vždy imponující.

Z celé řady  významnějších knížek, které tento mimořádně plodný autor napsal, si připomeňme zejména: „První pomoc při nehodách manželských“ (1967), „Taktika a strategie v lásce“ (1970), „Poznání a léčba poruch manželského soužití“(1973), „Othellon, aneb manuál o žárlivosti“ (1994), nebo  „Manželské judo“ (1997).
Svéráznou etapou v životě Miroslava Plzáka byla spolupráce s českými filmaři, dramatiky a literáty. Působil jako dramatik, scénárista, poradce a příležitostný herec v některých filmech, spolupracoval s divadlem Semafor. Napsal několik divadelních her.

Lékař, vědec, literát a bohém Miroslav Plzák byl ve svém osobním životě skromný a stálý. Jeho druhé manželství trvalo desítky let. Bylo poznamenáno jen těžkým traumatem, spojeným s tragickou smrtí dospívajícího syna  Po řadu let Miroslav Plzák  trpěl vleklým onemocněním, které mu omezovalo pohyblivost. Zůstával však neobyčejně duševně svěží a autorsky plodný. Patřil k  velkým osobnostem, jejichž ztrátu nelze beze zbytku nahradit.  Miroslav Plzák nepochybně ovlivnil postoje a hodnotové žebříčky několika českých a československých generací. Bude proto chybět nejen těm z nás, kteří jsme jej osobně poznali.

Jaroslav Zvěřina (Doc.,MUDr., CSc.)
psychiatr a sexuolog

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.