Sexuologa, psychiatra a politika Jaroslav Zvěřina odpovídal na dotazy čtenářů   

Taborsky.denik.cz, 10. 2. 2017

Potřebujete nalézt řešení partnerských a sexuálních problémů? Zajímá vás, zda se proměnil sexuální život Čechů po roce 1989? Jak sexuolog vzpomíná na léta v politice? Ptejte se experta na sexuologii, vědeckého oboru zabývajícího se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým) doc. Jaroslava Zvěřiny z Tábora. Čtyřiasedmdesátiletý odborník je znám i jako bývalý politik. Po roce 1989 byl poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění, počátkem 21. století také poslancem Evropského parlamentu. Dlouhá léta působil i v městském zastupitelstvu v Táboře. Jako sexuologický odborník publikoval více než 120 odborných sdělení, je autorem a spoluautorem několika odborných monografií, např. 100 otázek o sexualitě, Moderní trendy ve farmakoterapii poruch erekce, Vše o sexu: Sexuologie a sexuální praxe pro každého aj. Je čestným členem polské a slovenské sexuologické společnosti. Přednášel na desítkách až stovkách odborných konferencí doma i v zahraničí. V roce 1990 se podílel na založení Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

DOTAZ: Pane doktore, může bolesti na levé straně těla (jako při infarktu) způsobit stres? A může jeho léčení na psychiatrii vyvolávat střídavé nálady, únavu a ospalost? Děkuji
ODPOVĚĎ: Bolest každého typu působí samozřejmě stres. Sotva ovšem sama o sobě je ovlivnitelná psychiatrickou léčbou. Takový stav vyžaduje spíše komplexní psychosomatické vyšetření a terapii.

DOTAZ: Je opravdu tak podstatný sex v partnerském vztahu?
ODPOVĚĎ: Jak pro koho a jak kdy. Rozhodně bývá sex důležitý zejména při navazování partnerského vztahu a v jeho prvých fázích. Pokud ovšem partnerský vztah chápeme hodně široce, musíme připustit, že jsou i takové vztahy, které se sexem vůbec nepočítají. Tedy formální manželství a přátelské páry.

DOTAZ: Jaký je váš pohled na sexuální služby?
ODPOVĚĎ: Je to byznys jako každý jiný. Jakési podnikání bez specifické regulace. Pokud budeme mluvit o prostituci, pak jde o byznys, spojený se značnými riziky, ať již hygienickými, etickými a psychickými. Myslím, že nejde o oblast, kterou bychom mohli nějak uspokojivě regulovat. Jde spíše o intimní dohodu dvou lidí. Jsou-li poučeni o nebezpečnosti svého počínání, a to na straně klienta i poskytovatele služby, pak bych to mezi dospělými lidmi nijak nesankcionoval.


DOTAZ: Máte dlouholetou praxi v oboru. Změnil se sex v průběhu času? Přistupují k němu lidé povrchněji, nebo jsou naopak zodpovědnější?
ODPOVĚĎ: Znovu a znovu se cítím překvapen tím, jak málo se pohlavní život lidí a jejich motivace změnil v průběhu historie. Vždyť staří Peršané, Egypťané a Římané měli velmi podobné sexuální starosti a problémy jako současná generace. Kulturně nový je jen radikální feminismus, genderismus a podobné sociální novoty.

DOTAZ: Znám pár obyčejných žen, které si přivydělávají sexuálními službami, aby uživily děti. Odsuzujete tyto matky-prostitutky?
ODPOVĚĎ: Já nikoho takového neodsuzuji. Prostituci samozřejmě nezpůsobují prostitutky, Hnacím motorem prostituce je nezřízená touha mužů po neosobním námezdném sexu. Prostitutky a prostituti jen vykrývají tuto poptávku. Je to byznys nebezpečný a těžký.

DOTAZ: Dobrý den,
zajímalo by mě,jak je možné,že muži během sexu přestane erekce?
Děkuji za odpověď
Vendula B.
ODPOVĚĎ: Poruchy erekce jsou vůbec nejčastější sexuální dysfunkcí. Pokud erekce usdtane během soulože, pak bude příčina v nižší úrovni sexuálního vzrušení dotyčného muže. Důvodů k takové poruše je více a dotyčný by se proto měl poradit s lékařem, zejména pokud se problémy vyskytuje opakovaně.

DOTAZ: Pane Zvěřino,
není Vám hanba za Vaše ostudné a především trapné vystoupení, jako soudního znalce, v kauze "Janoušek", když jste vydal stanovisko v jeho prospěch, bez toho abyste dotyčného vůbec vyšetřil?
Vaše "stanovisko" soud správně nepřijal a po právu okomentoval, jako znalecky a odborně nedůstojné.
To jste na tom tak špatně, že máte zapotřebí takto figurovat v kauzách lotrů, kteří si myslí, že peníze zmůžou vše a degradovat se tak, jak profesně, tak lidsky?
ODPOVĚĎ: Vážený tazateli,
nevím, co je trapného na tom, když odpovím na otázky právníků. Jako znalec své stanovisko mohu samozřejmě napsat i ve věci, kde dotyčného člověka nevyšetřím. Posuzoval jsem zdravotnické materiály, které předložila obhajoba. Věřte, že nešlo o peníze, opravdu nejsem tak potřebný honorářů, které ostatně za zmíněný posudek nebyly nijak mimořádné..

DOTAZ: Objevují se názory některých přírodovědců, že hormonální antikoncepce a nadužívání medikamentů lidmi má přes koloběh vody v přírodě nepříznivý vliv na některé volně žijící tvory, například ryby velkých řek, a to jde možná jen o známý vrcholek ledovce. Kdy začne vážná debata na toto téma? A myslíte, že když hormonální antikoncepce může nepříznivě ovlivnit volně žijící tvory, že je jisté, že lidem neškodí?
ODPOVĚĎ: Na toto téma se debata vede stále. Ony ty účinky nepatrných kvant složitějších molekul v životním prostředí nejsou tak dramatické, jak se někdy soudí. Hormonální antikoncepce má samozřejmě i negativní účinky, ostatně jako každý jiný medikament nebo droga. Efekty pozitivní však obvykle převažují. Ostatně mnohem problematičtější než hormony jsou v tomto směru antibiotika, která se široce uplatňují v živočišné výrobě.

DOTAZ: Blíží se několikery volby, letos a příští rok. Nakolik se do nich chystáte zapojit a co říkáte výsledku ODS v posledních krajských volbách? Mohou se k ODS navrátit voliči, kteří od ní přešli k jiným stranám?
ODPOVĚĎ: Já jsem se s ODS již rozešel a její politiku nechci komentovat. Voliči se k ní vrátí zejména tehdy, až zmizí staré tváře, což se myslím zatím neděla tak docela.

DOTAZ: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Váš názor na užívání preparátů na podporu erekce, jako např. viagra. Údajně je často bere už mladá generace. Nemůže to být kontraproduktivní? Jaké následky by to mohlo pro sexualitu mladých kluků do budoucna mít? Jak je to s otázkou návykovosti?
ODPOVĚĎ: Pravdou je, že někteří muži užívají léky typu Viagry spíše jako rekreační drogu, než jako lék na poruchu erekce. V tomto směru jsou negativní zejména pokoutně prodávané léky přes internet. Ty mohou být ostatně i nebezpečné. Svou povahou jsou tyto léky rozhodně méně rizikové, než třeba dosti masově užívaná anabolika v různých "fitkách". Užívání vámi zmíněných léků nemá u zdravých mužů žádné negativní účinky, a to ani v delším časovém intervalu. Závislost na nich nebyla zatím popsaná.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.