Ideologičtí odpůrci antikoncepce se neštítí špinavých triků

Z mailu, označeného jako jaroslav.zverina@planovanirodiny.cz  šíří zatím neidentifikovaní podvodníci text (nepodepsaný, ale z uvedeného mailového bodu „jakoby Zvěřinův“), který polemizuje s názory kolegy Radima Uzla na antikoncepci.

Prohlašuji, že s těmito texty nemám pranic společného a že se zde kdosi pokouší zneužít mého jména k tomu, aby svým nesmyslným protiantikoncepčním a protiinterrupčním názorům dodal zdání jakési odbornosti.

Prohlašuji, že jsem své názory nezměnil a zůstávám stoupencem otevřené sexuální výchovy, účinné antikoncepce, jakož i práva ženy na  bezpečnou interrupci v prvních týdnech nechtěného těhotenství. Shora uvedený mail nepoužívám a nikdy jsem jej nepoužil.

SPRSV (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu) jsem před lety pomáhal založit a zůstávám v její vědecké radě.

Doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina,CSc.
přednosta Sexuologického ústavu VFN a 1.LF UK Praha
Apolinářská 4, 120 00  Praha 2
jaroslav.zverina@lf1.cuni.cz

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.