Jaroslav Zvěřina: Hysterky jako úžasné milenky a děsivé manželky

Novinky.cz7. 2. 2015


Do mé ordinace přišel muž, který mi líčil nepochopitelnou proměnu své manželky. Na počátku jejich vztahu se mu jevila jako úžasné, téměř nadpozemské stvoření. Obdivovala se mu a neuvěřitelně prožívala společný sex. Chovala se obětavě a udělala všechno, co mu na očích viděla, a dokonce i to, co v nich neviděla.

Měla totiž výjimečnou schopnost vycítit, co si přeje a po čem touží. Chovala se jako žena, o níž většina mužů sní. To, co s ní prožíval, nebyl obyčejný románek zamilovaných. Šlo podle něj o něco opravdu výjimečného. Jako zkušený dívkař o tom zřejmě něco věděl.

Nějaký čas po svatbě, a zejména pak po porodu dítěte, se jeho manželka změnila jako mávnutím kouzelného proutku. Ze žhavé vášnivé milenky se stala sexuálně chladná, téměř frigidní žena. A jako by to nestačilo, tak i vzteklá, panovačná a hysterická fúrie. Muž tak radikální proměně své lásky nerozuměl, naprosto ji nechápal.

Hysterky i hysterici potřebují obdiv, publikum a vzrušení. Za každou cenu. Pokud to nejde po dobrém, obstarají si potřebný rozruch i po zlém. Proto tak rádi vyvolávají scény nebo konflikty.

Teprve teď začal zjišťovat, že si vzal hysterku. Pro ně jsou typické oslnivé začátky, kdy dokážou svému partnerovi sehrát sexuální tyátry tak věrohodně, že je neprokouknou ani velmi protřelí jedinci. Tyto dámy jsou opravdovými mistryněmi v předstírání sexuálního vzrušení i vyvrcholení. A nejen to. Budí dojem, že dokážou předem splnit každé přání svého partnera.

Často mívají pozoruhodnou schopnost ho vycítit. Pokud jsou pozitivně motivované, dovedou oslnit i docela zkušený protějšek. Jakmile však hysterka vidí, že se ryba chytila na udičku, začne zkracovat vlasec a svého miláčka režírovat. Partner zjišťuje s odstupem několika měsíců, případně let, že všechno, co spolu prožili, bylo jen geniální teatrální představení.

Hysterky i hysterici potřebují obdiv, publikum a vzrušení. Za každou cenu. Pokud to nejde po dobrém, obstarají si potřebný rozruch i po zlém. Proto tak rádi vyvolávají scény nebo konflikty. Ty jsou pro ně tím správným adrenalinem. V těchto situacích se cítí jako ryby ve vodě. Navíc kravály bývají rovněž účinným prostředkem, kterým mohou vydírat partnera.

Hysterické ženy někdy rády chodí na procesy s vrahy. Občas se do nich dokonce zamilovávají.

Že hysterie může souviset s pohlavním životem, to věděli už starověcí lékaři. Dávali tuto poruchu do souvislosti s dělohou bloudící tělem nahoru a dolů, ale také s narušeným sexem. Tedy s frigiditou a neschopností dosáhnout orgasmu. Nebo naopak s druhým extrémem, nápadně vysokou sexuální podnikavostí. Středověké porodní báby prý dovedly léčit příznaky této poruchy tak, že paním a dívkám dráždily pochvu pomocí prstů.

Podstatu hysterické sexuality nejlépe popsal Sigmund Freud. Podle něj nejsou tito jedinci schopní zralého partnerského sexu. Čím více je jim vzdálená skutečně hodnotná sexualita, tím více potlačují pohlavní motivy. Nebo se u nich naopak nápadně zvýší zájem o flirtování a navazování krátkodobých vztahů. Hysterie je velmi barvitá a proměnlivá porucha s pestrou škálou příznaků i stupněm postižení.

Pocit neuspokojení

Hlavním motivem hysterické povahy bývá tísnivý pocit neuspokojení. Většinou souvisí s potřebou, aby se něco stalo. To něco může mít pozitivní, ale též negativní povahu. Pozitivní bývá třeba tehdy, když se hystericky založená žena dá třeba na charitu. Zviditelňuje se pak ve jménu své nadace, pro kterou shání finanční a další prostředky, často velice úspěšně.

Pro hysteriky je hodně důležité, aby jejich akce nebo aktivity měly silnou citovou odezvu v okolí. Dokážou to pak využít k prezentování vlastní osoby, upoutání pozornosti a k zisku uznání. Nebo aspoň respektu. Nesnášejí, když je okolí přehlíží. To pak dokážou vyvolat parádní scénu.

Záchvaty a scénky patří ke klasickým příznakům této poruchy. Hystericky založený jedinec dovede také poměrně věrně předvést prakticky každé vážné onemocnění. Třeba ho odvezou s infarktem do nemocnice.

Tam zjistí funkční poruchu, tedy stav, kdy k infarktu nedošlo, ale pacient má jeho příznaky. Život hysterických jedinců je mnohdy plný funkčních poruch různých orgánů a tělesných systémů. Měl jsem také několik pacientek, které po zvláště vášnivém pohlavním styku ztrácely někdy vědomí a občas skončily i na jednotce intenzivní péče.

Smysl hysterických záchvatů a funkčních poruch bývá jednoduchý: vyvolat pozornost. Ale někdy také soucit a péči o svoji osobu. Jindy dávají tito jedinci průchod nekontrolované agresivitě a nepřátelství. Většinou bez zjevné příčiny, a často pro naprosté malichernosti.

Ideální prostředí virtuální reality

V současné postmoderní společnosti se hysterické povahy cítí jako doma ve virtuální realitě sociálních sítí. Internet je totiž ideální prostředí pro jejich hry a předstírání.

Na sociálních sítích je někdy poznáte podle idealizované sebeprezentace, nápadně afektovaného vyjadřování a vystupování, ale také stylizace do role samozvaného arbitra morálky nebo elegance. Snadno se tam mohou prezentovat ve zcela fiktivní podobě, manipulovat jinými lidmi, skandalizovat je, případně obtěžovat.

Jejich sklon přehánět a užívat si divadýlka plyne také z toho, že obvykle nejsou schopní upřímného opravdového prožitku. Za to dokážou obratně intrikovat a manipulovat s lidmi. Velmi často dosáhnou toho, že se na nich partner stane závislý. To jim vyhovuje. Cítí se tak bezpečněji. Mají ho ve své moci a zpracují ho, jak potřebují.

Podobně jako hysterky se chovající i hysteričtí muži. Je jich však podstatně méně než žen. Porucha se častěji objevuje u homosexuálů. Většinou postihne muže, který v páru hraje ženskou roli.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.