Extatický rytmus a vzrušující vibrace

Novinky.cz, 26. 9. 2015

Kdysi jsme posuzovali případ sexuálního devianta, který si své intimní hrátky s mladými dívkami nahrával na tehdy špičkovou techniku - páskový magnetofon. Museli jsme projít celé hodiny nahrávek sexuálních zvukových kulis.

Jeden ze znalců, který přetrpěl celý tento „koncert", pravil, že mu ty zvuky ze všeho nejvíc připomínaly závody osmiveslic. Hlavně tím, jak se v nich pravidelně a stereotypně vyskytovala jednoduchá citoslovce, vzdechy a intimní šplouchání.

Rytmus je důležitý při každém chování, které má vést k intenzivnímu vzrušení nebo až k extatickému vytržení. Tvrdí se, že milenecký pár, který dokáže perfektně tancovat, stejně dokonale souloží. Tedy z hlediska sladění a harmonie rytmu.

Dosáhnout orgasmu u některých žen, ale i u některých mužů, je záležitost neobyčejně pracná. Proto si pořizují stimulační přístroje, jejichž vibrace se dají hodně regulovat.

DospělíLidé rádi vyhledávají rytmické zážitky i mimo oblast sexu. Týká se to především tance a hudby. Když pozorujeme vybičované reakce některých fanoušků i fanynek na koncertech hvězd, máme dojem, jako by se do nich promítaly i sexuální emoce.

Rytmus a s ním spojené vibrace se uplatňují také při autoerotických stimulacích. Masturbace za pomoci nejrůznějších erotických pomůcek je rovněž záležitostí velmi prastarou. Nekoitální dráždění genitálu mužů i žen samozřejmě rovněž.

Zatímco nízká sexuální vzrušivost je u mužů věcí velmi neobvyklou, u žen jde o problém častý. Už starověcí lékaři a porodní báby uměli zklidnit neuroticky nervózní pacientky tím, že jim navozovali orgasmus drážděním genitálu vhodnými instrumenty.

Devatenácté a dvacáté století vneslo do těchto stimulačních pomůcek moderní technologie. Nejprve samozřejmě mechanické, parní a horkovzdušné. Později i elektrické. Dnes celé této oblasti dominují erotické hračky na baterie.

Žárlili na vibrátor
Jejich velké popularitě se nemůžeme divit. Dosáhnout orgasmu u některých žen, ale i u některých mužů, je záležitost neobyčejně pracná. Proto si pořizují stimulační přístroje, jejichž vibrace se dají hodně regulovat. Ať už jde o jejich frekvenci, rozkmit, nebo sílu. Jedna frekvence a jedna síla vibrací jim připadne málo vzrušující.

Celá řada mileneckých i manželských dvojic dokáže vibrátory zapojit do svých párových erotických her jako prvek, který je obohacuje. Ale měl jsem i několik pacientů, kteří neslýchaně žárlili na nevinný vibrátor jenom proto, že si ho oblíbila jejich partnerka.

V médiích se o vibrátorech nejčastěji píše v souvislosti s pohlavním vzrušením a orgasmem u žen. Používají je však také muži, kteří dokážou dospět k vyvrcholení jenom při použití výkonného vibračního aparátu.

Nejčastěji se s tímto jevem setkáváme u pacientů, kterým ztrpčuje život poúrazové poranění páteře. Počet těchto mužů se zvyšuje s přibývajícím počtem dopravních nehod.

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.