XIV. Štiřínské rozhovory
"Budoucnost energetické politiky v České republice a v Německu"

Konference za přítomnosti politiků, médií a manažerů

Čtvrtek 10. května 2012

 

Místo konání: Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice

Tel.: (+420) 255 736 111, www.stirin.cz

 

11:30
Odjezd autobusu z Malostranského nám. (před vchodem do chrámu sv. Mikuláše)

 

12:30 Občerstvení

 

13:00 - 13:10 Slavnostní zahájení konference

Moderuje: PhDr. Jakub Železný

Česká televize

 

Dr. Hubert Gehring

Ředitel zastoupení

Konrad-Adenauer-Stiftung Praha

 

Bernard Bauer

Člen představenstva ČNOPK

 

13:10 Úvodní projevy

"Nové energetické koncepce v ČR a v Německu"

 

13:10 - 13:50

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

Předseda poradní skupiny pro Státní energetickou koncepci

Bývalý předseda Akademie věd České republiky

 

Dr. Felix Christian Matthes

Öko-Institut e.V. Berlin

Člen Energy Advisory Group Evropské komise

pro Energy Roadmap 2050

 

 

13:50 - 14:15 Diskuze

 

 

14:15 - 14:20 Část I:

„Zabezpečení dodávek energie"

Moderuje: PhDr. Jakub Železný

Česká televize

 

14:20 - 14:35 Mgr. Jan Rafaj, MBA

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

Člen představenstva ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

14:35 - 14:50 Dr. Martin Dvořák, MBA

Člen představenstva E.ON Energie a.s.

 

 

14:50 - 15:05 Ing. Jan Kanta

Ředitel útvaru legislativa a trh Skupiny ČEZ

 

15:05 - 15:30 Diskuze

 

15:30 - 16:00 Přestávka

 

16:00 - 16:05 Část II:

„Cesty ke zvýšení energetické účinnosti, perspektivy alternativních zdrojů energie"

Moderuje: PhDr. Jakub Železný

Česká televize

 

16:05 - 16:20 Ing. Jan Robben

Podnikový ředitel

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., Rakovník

 

16:20 - 16:35 Ing. Jiří Jirkovský, MBA

Ředitel divize Building Technologies

Siemens s.r.o.

 

16:35 -16:50 Ing. Jürg Zwahlen

Předseda představenstva

IMPACT-CORTI a.s.

 

 

16:50 - 17:15 Diskuze

 

 

17:15 - 17:30 Závěrečné shrnutí konference

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Bývalý člen PSP České republiky

Bývalý poslanec Evropského parlamentu

 

17:30 Raut

 

19:00 Odjezd autobusu do Prahy

 

Svoji účast na konferenci a příp. zájem o autobusovou přepravu potvrďte na tel.: 222 320 190-1 nebo e-mailem Info.Prag@kas.de)

 

Česko-německé simultánní tlumočení zajištěno.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.