Bože, chraň nás před některými politiky 

Novinky.cz, 30. 7. 2016

V americkém Washingtonu mohou pánové na dámské záchody. Umožňuje to vyhláška, podle které není důležité, jak člověk vypadá, ale jak se cítí. Když se muž cítí jako žena, kam jinam by přece měl jít než na dámy. Upozorňuji, že nejde o vtip, ale o realitu. Historikům bude taková zvláštní realita možná připomínat období před pádem Říše římské. Ne náhodou. I dnes se bortí a zpochybňuje řada ustálených pravidel nebo hodnot. Připomíná to jak starý Řím, tak dekadenci. Na podobné pokusy narážíme rovněž v sexuologii.  

I tady jsme svědky toho, jak se určité zájmové skupiny snaží postupně narušovat některé společenské normy nebo posouvat jejich hranice. Na různých místech světa vznikly například nevládní organizace, které se pokoušejí legalizovat pedofilii. Zatím ne úplně otevřeně a natvrdo, spíš zkoušejí, jestli jim projde propagování tolerance k intimním vztahům, které by mohli mít mezi sebou dospělí a děti.

Asi „nejpopulárnější" se stala jedna nizozemská politická strana, která s tímto programem kandidovala svého času i ve volbách. Propagátoři podobných snah poukazují na to, že pedofilie je stejně přirozená deviace jako homosexualita. A nechápou, proč společnost homosexualitu toleruje, a pedofilní delikty trestá. Ohánějí se rovněž Chartou lidských práv. V ní je totiž ustanovení, podle kterého není možné diskriminovat člověka kvůli jeho sexuální orientaci.

Moderní lidskoprávní legislativa úplně popírá přirozenost lidské sexuální identifikace.

Jenže z tohoto ustanovení není jasné, jaké sexuální orientace měli autoři charty na mysli. Díky tomu se v řadě zemí podařilo prohlásit za neškodné některé fetišistické a sadomasochistické praktiky, pokud k nim jejich aktéři přistupují dobrovolně a nedochází při nich k poškození jejich zdraví. Koneckonců proč ne, to můžeme tolerovat.

Moderní lidskoprávní legislativa však úplně popírá přirozenost lidské sexuální identifikace. Prosazuje právo lidí na to, aby si změnili pohlaví bez ohledu na svůj skutečný tělesný stav. Také současné radikální feministky popírají biologicky podmíněné rozdíly mezi muži a ženami. Tyto liberální postoje nepřímo podporují snahy lidí, kteří se snaží dosáhnout tolerance k sexu dospělých s dětmi.

Děti nejsou připravené na partnerské sexuální vztahy.

Koneckonců i novorození chlapci mají někdy ztopořený penis. A není neobvyklé ani to, že řada dětí v předškolním věku často masturbuje. Vídáme to u chlapců, stejně jako u dívek. Odborníky i rodiče to dnes naštěstí neznepokojuje tolik jako kdysi.

Nicméně děti nejsou připravené na partnerské sexuální vztahy. Ve svém věku ani nedokážou dát platný souhlas s jakoukoliv sexuální manipulací ze strany dospělých. Proto není možné souhlasit s realizací nějakého práva dětí na sex. V žádném případě! Děti mají ale právo na to, aby dospělí tolerovali jejich sexuální hry a autoerotiku.

Praxe ukazuje, jak zcestné může být nerozumné rozvolňování sexuálních hodnot a pravidel, ke kterému přistupují politici, když schvalují některé zákony. Často se dopouštějí úplných nesmyslů.

Příkladem může být nedávno zavedená novinka v evropském trestním právu. Zakazuje jak výrobu, tak také držení dětské pornografie. Dítětem však rozumí každého, komu je méně než osmnáct let. Takže devatenáctiletý mladík může u nás pravidelně souložit se svou šestnáctiletou přítelkyní. Když si ji však vyfotografuje nahou a fotografii si schová v mobilu nebo v počítači, stává se pachatelem trestného činu. Opravdu zvláštní pokrok směrem k ochraně dětí před pohlavním zneužíváním.

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.