1. Mezinárodní lékařský kongres:
Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví,
Varšava 3. a 4. června 2011

Na pozvání polských kolegů jsme se s prof.P.Weissem zúčastnili uvedeného mezinárodního kongresu. Polští lékaři zorganizovali zajímavé mezioborové setkání na téma reprodukční a sexuální zdraví. Zúčastnilo se jej několik stovek lékařů z celého Polska. Zejména byli zastoupeni urologové a gynekologové. Také psychiatři a sexuologové.

Hostitel prof. Zbiginiew  Lew-Starowicz, 1. Mezinárodní lékařský kongres: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví, Varšava 3. a 4. června 2011, foto: Petr Weiss | Jaroslav Zvěřina

Mezi zahraničními hosty jsme  slyšeli významné spíkry. Zejména mne zaujali  významní hosté: John Bancroft (řadu roků ředitel prestižního Kinsey Institutu v Bloomingtonu), Beverly Whippleová (na univerzitě ve Filadelfii se věnuje psychologii a neurofysiologii sexuality), Eusebio Rubio-Aurioles (psychiatr a sexuolog z univerzity v Mexiku, bývalý prezident Světové Asociace pro sexuální zdraví, WAS) a Elen Laanová (na Amsterodamské univerzitě se zabývá psychosomatickým výzkumem ženských sexuálních dysfunkcí).

Kongres měl řadu sekcí. Věnoval se nejrůznějším aspektům funkčních poruch v urogynekologii, urologii, endokrinologii a kardiologii. Interdisciplinárnímu přístupu v sexuologii byl věnován samostatný blok.

V sexuologickém bloku:

John Bancroft přednášel na téma „Duální model řízení a jeho relevance pro poruchy erekce“. Vychází ze své koncepce sexuální excitace (SES) a sexuální inhibice (SIS). Vypracoval se svými spolupracovníky specifické posuzovací škály, které se snaží kvantifikovat a posuzovat úroveň inhibice a excitace u jednotlivých subjektů. Z jeho koncepce vyplývá, že má-li subjekt vysokou úroveň excitace a nízkou úroveň inhibice, má tendenci chovat se sexuálně neodpovědně, riskantně či nebezpečně. Naopak vysoký status inhibice a nízký status excitace vede k sexuálním poruchám. Zatímco excitace se s věkem spíše snižuje, inhibice se naopak zvyšuje. Má to pochopitelné a dobře známé důsledky....

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina při přednášce na plénu, 1. Mezinárodní lékařský kongres: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví, Varšava 3. a 4. června 2011, foto: Petr Weiss | Jaroslav Zvěřina

Prof.Bancroft se nyní snaží prosadit překlady svých škál do několika jazyků, aby bylo možné provést mezinárodní srovnávací studie u mužů z různých skupin pacientů i běžné populace.

Ellena Laanová přednášela na téma: „Sexuální vzrušení ženy není „bonusem“, ale nezbytným předpokladem bezbolestného a příjemného sexuálního styku“. Podala velmi zajímavý anatomický a funkční přehled změn ženského genitálu. Vazomotorické změny nezahrnují jen lubrikaci, ale také tumescenci poštěváčku a vestibulárních bulbů kolem poševního vchodu.

Profesor John Bancroft, 1. Mezinárodní lékařský kongres: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví, Varšava 3. a 4. června 2011, foto: Petr Weiss | Jaroslav Zvěřina

Tyto tumescenční změny vytvářejí podmínky k bezproblémové imisi penisu. Laanová hovoří o jakémsi efektu „airbag“. Zajímavé a experimentálně ověřené je, že zatímco u muže je korelace mezi tumescencí genitálu a subjektivním sexuálním vzrušením vysoká, u ženy tomu tak není, tato korelace je u žen velmi nízká.

Eusebio Rubio přednášel o novinkách v oblasti terapie sexuálních poruch. Rodina inhibitorů fosfodiesterázy 5 se nejspíš bude dále rozrůstat. Existují také zprávy o molekulách s vlastnostmi specifických agonistů guanylátcyklázy. Lze očekávat pokroky v oblasti selektivních synergistů dopaminu a serotoninu.

Eusebio Rubio, Beverly Whippleyová a Ellen Laanová, 1. Mezinárodní lékařský kongres: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví, Varšava 3. a 4. června 2011, foto: Petr Weiss | Jaroslav Zvěřina

Zkoumají se také preparáty, které by efektivně prodloužily ejakulační latenci, vhodné pro léčbu předčasné ejakulace. Ani nejmodernější farmakoterapie by neměla vést k tomu, abychom podceňovali smysl a význam psychoterapie a specifické sexoterapie.
Polští kolegové se mohli pochlubit nejnovější publikací „Základy sexuologie“, kterou editoval předseda Polské sexuologické společnosti, prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Nedávno zde také vyšla v polském překladu výtečná monografie J.Bancrofta „Lidská sexualita a její problémy“, vydaná v originále v roce 2009.

Prof. Petr Weiss při přednášce na plénu, 1. Mezinárodní lékařský kongres: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví, Varšava 3. a 4. června 2011, foto: Jaroslav Zvěřina | Jaroslav Zvěřina

Já jsem přednášel o sexuálním a reprodukčním zdraví ve střední a východní Evropě. Pokusil jsem se na některých indikátorech ukázat, že situace v našich státech se od západní části EU příliš neliší. Co bychom však v Evropské unii velmi potřebovali, jsou metodicky sjednocené a vzájemně srovnatelné průzkumy sexuálního a reprodukčního chování. Máme-li společný Schengenský prostor, měli bychom být schopni důkladně mapovat rozdíly, které v této oblasti mezi jednotlivými státy existují. Má prezentace je v příloze, fotogalerie rovněž.

Polští organizátoři předpokládají, že tento kongres založil tradici pravidelných setkání odborníků na téma reprodukční a sexuální zdraví ve Varšavě.

Jaroslav Zvěřina

Ke stažení:

Podklady k přednášce Jaroslava Zvěřiny na 1. mezinárodním lékařském kongresu: Žena a Muž - reprodukční a sexuální zdraví [PDF 83 kB]

 

RSSRSS| pro nevidomépro nevidomé| tisktisk
Privátní poradna doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.